Därför överklagar jag regionens minusbudget

Region Sörmland är inte ensam om att besluta minusbudget. Men Sörmland sticker ut på många sätt, skriver Håkan Norén.

Region Sörmland är inte ensam om att besluta minusbudget. Men Sörmland sticker ut på många sätt, skriver Håkan Norén.

Foto: Magnus Grimstedt

Debatt2024-01-27 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Region Sörmland beräknas gå med 890 miljoner kr minus 2024 enligt  budget. Trots att man samtidigt ska göra sig av med 700 anställdas, varav 400 direkt engagerade i vården. Detta jättestora beräknade underskott godkändes av regionfullmäktige trots att det med största sannolikhet är olagligt. 

Enligt kommunallagen får regionerna normalt inte kalkylera med minusbudget. Regionen valde att bryta mot lagen trots att man hade stort utrymme att höja skatten. Av den anledningen har jag överklagat budgetbeslutet till Förvaltningsrätten för så kallad laglighetsprövning. 

Enligt min personliga uppfattning är regionens beslut olagligt så det skriker om det. Jag tror dock inte att majoriteten av fullmäktigeledamöterna förstod att de deltog i ett sannolikt lagbrott. Om ens de ledande politikerna förstod det. Vad rättens uppfattning blir är en öppen fråga.

Regionen förlitade sig på att man har pengar i den så kallade resultatutjämningsreserven (RUR) och att man kunde åberopa undantagsregeln ”synnerliga skäl” för att budgetera med underskott. Men ingenstans i handlingarna framgår att sannolikt varken utnyttjande av RUR eller åberopa ”synnerliga skäl” har lagstöd i Sörmlands fall.

Region Sörmland är inte ensam om att besluta minusbudget. Men Sörmland sticker ut på många sätt. Man har det fjärde största underskottet. Bara storregionerna Västra Götaland, Stockholm och Skåne med flerdubbelt invånarantal har större underskott.

När det gäller antal anställda som friställs är Sörmlands särställning ännu mer påtaglig. Här är det bara Västra Götaland och Värmland som planerar att göra sig av med mer personal.  Av de 5300 i landet som beräknas friställas finns alltså 700 i Sörmland. 

Det innebär att regionen svarar för 13 procent av de som riskerar jobbet i landets regioner. Detta på ett befolkningsunderlag som utgör cirka tre (!) procent av Sveriges totala befolkning. 

Men det som allra mest sätter Region Sörmland i en särställningen är att man har landets lägsta regionskatt. Om Sörmland valt ett mer normalt skatteuttag i paritet med andra regioner skulle man inte behöva friställa en enda anställd. 

Hade Sörmland höjt skatten enbart med 50 öre, vilket betyder en halv procent på lönen, skulle pengarna räckt för att behålla de 400 varslade som är direkt engagerade i vården. Regionen skulle ändå hamna bland de tre regioner som har lägst regionskatt. Och kanske en mindre restpost då skulle kunna godkännas som ”synnerliga skäl”.

Region Sörmlands dåliga ekonomi är inget nytt. Redan när man antog 2023 år budget borde skatten höjts. Det är inget hjältedåd att ha landets lägsta skatt. Det är i stället en total ansvarslöshet. Nu riskerar våra styrande i regionen vården och därmed patientsäkerheten i stället.