De stora utsläpparna måste höja sina klimatambitioner

Debatt 17 november 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Just nu pågår FN:s klimatoppmöte COP27 i Sharm El-Sheikh. Den 6 till 18 november samlas  representanter från världens länder tillsammans med intresseorganisationer, företag och forskare för att diskutera vägen mot en hållbar värld. 

Resultatet från det senaste klimattoppmötet COP26 i Glasgow förra året innebar en betydande ambitionshöjning, inte minst tack vare uppgörelsen om att minska metanutsläppen med 30 procent fram till 2030. Tidigare samma år antogs EU:s nya klimatlag, som höjde målet om minskade utsläpp från 40 till 55 procent innan 2030 – för att nå klimatneutralitet till 2050. 

 

I år handlar det om att gå från ord till handling. EU ligger långt fram i arbetet. Nyligen slöt EU en överenskommelse om nationella utsläppsminskningar i medlemsländerna, som jag själv var ansvarig förhandlare för i Europaparlamentet. Därtill har vi också nått överenskommelser om hållbara vägtransporter och utsläpp för skog och mark. 

 

Det innebär att vi i EU är på god väg att leverera våra klimatmål. Sverige och EU står  emellertid för en liten andel av de totala utsläppen. Ska vi leva upp till Parisavtalet behöver vi bli fler som gör mer. Då måste framförallt två områden prioriteras.

Flera stora utsläppländer motsätter sig i dag viktiga reformer. Kina, världens största utsläppare, kommer inte minska utsläppen förrän tidigast 2030 och har som mål att bli klimatneutrala 2060. Ska vi klara klimatomställningen måste vi öka pressen på de stora utsläpparna att höja sina ambitioner och minska utsläpp redan i dag. Alla länder måste ta ansvar – klimatförändringarna är en gemensam utmaning som vi måste lösa tillsammans. 

Därtill måste det kosta att släppa ut oavsett var det sker. I stora delar av världen är det fortfarande gratis att förorena. Det är ohållbart. Moderaterna har länge varit drivande för ett globalt pris på koldioxid. Sverige, som redan har ett av världens högsta priser på koldioxid, kan och ska vara drivande i utvecklingen av en global prismekanism. 

 

Sverige och EU är världsledande i kampen mot klimatförändringarna. FN:s klimattoppmöte är ett tillfälle som bör tas i akt att inspirera andra länder att följa vårt exempel. Nu måste alla världens ledare gå från ord till handling. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa