Demokratin urholkas – vi har för starka myndigheter

Bland alla inkonsekvenser i Trafikverkets lösning är att man tillåter en obevakad övergång, där till exempel skolbarnen går över, medan en fordonsöverfart inte tillåts, skriver Leif Andersson.

Bland alla inkonsekvenser i Trafikverkets lösning är att man tillåter en obevakad övergång, där till exempel skolbarnen går över, medan en fordonsöverfart inte tillåts, skriver Leif Andersson.

Foto: Leif Andersson

Debatt2023-01-28 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Våra folkvalde har på senare år fått allt mindre möjlighet att påverka verksamhet och utveckling. Myndigheterna har blivit alltför starka. En långt gången decentralisering av beslut inom myndigheterna, har också gjort att enskilda befattningshavare i organisationerna, har fått stor makt. En makt som utövas så att handläggarens politiska uppfattning kan komma att påverka besluten. 
 

Ett exempel på detta är bytet av bron över järnvägen i Vrena. Under elva månader måste en stor del av Vrenas befolkning åka över två mil för att komma till andra sidan av samhället. För många kommer det att kosta en hel del i tid och pengar. Den som behöver åka bil till arbetet i Nyköping kommer under detta år att få en extrautgift på cirka 10 000 kronor. Risk finns att företag går i konkurs. Trafikverket hävdar att det kostar mellan 10 och 15 miljoner att öppna en överfart för fordon. En kontroll av kostnaden för detta visar att den ligger på cirka 250 000 kronor. Trafikverket använder fler siffror som inte är med sanningen överstämmande, exempelvis vad gäller trafiktäthet över bron. 

Befolkningen i Vrenabygden, företag och föreningar har protesterat hos Trafikverket, som säger att deras uppgift är att byta en bro och att en konsekvensanalys inte har gjorts. Politiker i Nyköpings kommun, däribland två kommunalråd, har enligt deras uppgifter, på alla sätt försökt att påverka Trafikverket att öppna en överfart, men utan resultat. En riksdagsledamot tog upp frågan med förre infrastrukturministern. Utan resultat. Handläggarna på Trafikverket går inte att rå på. 

Om någon privat entreprenör skulle genomföra detta projekt, så skulle kraven från myndigheterna vara att en konsekvensanalys görs (bland annat hur det skulle påverka de boende i samhället), att en säkerhetsanalys görs (till exempel om skolbarn kan tillåtas att gå över en obevakad järnvägsövergång) och att en miljökonsekvensbeskrivning görs (till exempel att bilar måste åka totalt 12 000 mil extra under byggperioden). Den utförande myndigheten Trafikverket behöver tydligen inte uppfylla de föreskrifter som är utfärdade av tillsynsmyndigheterna.
Bland alla inkonsekvenser i Trafikverkets lösning är att man tillåter en obevakad övergång, där till exempel skolbarnen går över, medan en fordonsöverfart inte tillåts. Bilförare är sannolikt bättre på att uppfatta trafiksituationen och bedöma närmande-hastigheter än en 7-åring.
 

Hösten 2018 var vi utan regering i 134 dagar. Vad hände i Sveriges verksamhet – ingenting särskilt. Myndigheterna (och dess handläggare) styrde landet som vanligt. Den nu nytillträdda regeringen utlovade en hel del, som sedan inte har gått att hålla. Man räknade inte med myndigheternas byråkrati och handläggarpåverkan.
Slutsats: Myndigheterna och dess handläggare styr landet. De folkvalda har en begränsad makt. Demokratin har urholkats.