Den jämlika, vinstfria vården måste återupprättas

Debatt 1 juni 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Politiken som drivits de senaste 30 åren har nedmonterat det trygga Sverige. Vi behöver förändring och vi behöver det nu. Politik ska leda till ett bättre liv för alla. Andra  partier har förlitat sig på marknaden och blundat för klimatkrisen. Vänsterpartiet har en politik för framtiden, med satsningar på att omfördela utifrån behov. Din trygghet är politikens ansvar.

 

Sverige var inte förberett på kris likt pandemin. Vården har plockats isär. På 90-talet fanns i Sverige mellan 800-2000 IVA-platser. När pandemin startade, hade vi bara 526 platser, trots att vi blivit 1,8 miljoner personer fler. Sverige ligger i Europas botten vad gäller IVA-platser. En tydlig bild av hur välfärden blivit sämre. Underfinansieringen och de privata intressena gjorde vården svag. Vi vill bryta den här utvecklingen.

Vårdens starkaste länk, personalen, fick slita ont redan före pandemin. Många av dessa är kvinnor som efter jobbet fortfarande drar ett tungt lass i hemmets vardag.. Samhället måste bli tryggare, med en politik som fördelar samhällets rikedomar från rik till fattig, fler ska känna sig trygga. 30 år av privatiseringar där lönsam verksamhet prioriterats behöver brytas. Pandemin och kriget har gjort att solidariteten mellan människor blev tydligare. Det är något att bygga vidare på. 

Det bästa för dig och dina nära är om ni slipper bli sjuka. Vem vill lägga pengarna på vård istället för på god hälsa? Om sjukdom och ohälsa förebyggs är mycket vunnet och vägarna dit är flera, såsom hälsofrämjande aktiviteter och kulturupplevelser. Tidiga insatser är bra för alla oavsett vem du är, var du bor eller hur du mår.

 

Vi i Vänsterpartiet vänder oss emot att retoriken om vårdval/valfrihet i dag ofta används som dimridå för vinstintressen och för att skjuta över ansvar till den sjuke och familjen. Vi vill stärka patienternas ställning. Du ska få vård utifrån de behov du har och inte baserat på om du anses lönsam eller inte. Vänsterpartiet vill återupprätta den jämlika vården. Därför måste vården avkommersialiseras. Aktiebolag, vars främsta omsorg är ägarnas vinster, bör inte vara tillåtna i svensk vård.

I höst är det val. Då har du möjlighet att påverka åt vilket håll utvecklingen ska gå. Stå upp för folkhälsan, för en vinstfri vård och för ett tryggare Sörmland. Du behövs för att vi ska få samhället i rätt riktning.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Liberalerna i Region Sörmland: "Höj sjuksköterskors löner med 5 000 kronor"

Liberalerna i Region Sörmland: "Höj sjuksköterskors löner med 5 000 kronor"

Socialdemokraterna i Sörmland lovar köfri vård – operationstid i handen direkt efter läkarbesöket

Socialdemokraterna i Sörmland lovar köfri vård – operationstid i handen direkt efter läkarbesöket

Insändare: Besviken på Vård för pengarna – "mannen från insidan" klarade inte uppgiften

Besviken på Vård för pengarna – "mannen från insidan" klarade inte uppgiften

Debatt: Ett välmående Sörmland för pengarna

Ett välmående Sörmland för pengarna

Debatt: Avskaffa regionerna så kapas vårdköerna

Avskaffa regionerna så kapas vårdköerna
Visa fler