Det är så viktigt att Norden håller ihop

Kriget har visat att den solidaritet och medkänsla som finns hos de nordiska folken är fortsatt stark, skriver Johan Munthe och Bo Höglander, Föreningen Norden Nyköping.
Kriget har visat att den solidaritet och medkänsla som finns hos de nordiska folken är fortsatt stark, skriver Johan Munthe och Bo Höglander, Föreningen Norden Nyköping.

Debatt 23 mars 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De nordiska länderna tar nu emot människor som flyr från Putins fasansfulla och oprovocerade krig mot Ukraina. Kriget har visat att den solidaritet och medkänsla som finns hos de nordiska folken är fortsatt stark.

 

Den 23 mars är det Nordens dag. Att det nordiska samarbetet hålls uppe och fördjupas är angeläget! Föreningen Norden i Nyköping/Oxelösund är en av många som driver på. Med programutbud, studiecirklar och resor drar vi vårt strå till stacken för den nordiska gemenskapen.

När det nordiska samarbetet tog fastare former fanns en längtan efter att bryta krigstidens isolering och bli bättre på att med gemensamma krafter bygga samhället. Man ville lösa människors praktiska problem och det har länge varit enkelt att resa och arbeta i Norden. Lagar och regler liknar varandra och det finns ett gemensamt arbete för att lösa samhällsutmaningarna, inte minst klimatfrågan. Genom initiativ på kulturområdet har många svenskar fått upp ögonen för de andra ländernas litteratur, film, teater och konst. 

 

Det nordiska försvarssamarbetet bidrar till gemensam trygghet. En tredjedel av Sveriges befolkning har en nära relation till ett annat nordiskt land, genom den egna uppväxten eller familjeband. Det skapar naturlig samhörighet och grund för samarbete kring samhällsutmaningar. 

Pandemin utmanar samarbetet. Gränsstängningarna minskade tilliten i Norden. Föreningen Nordens opinionsundersökning 2020 visar att unga inte värdesätter nordiskt samarbete lika högt som tidigare generationer. 

Samarbetet behöver en nystart! Mobiliseringen för utsatta i Ukraina-kriget samt den säkerhetspolitiska skärpningen kan bidra till detta. Andra utmaningar är stärkandet av de demokratiska värderingarna och klimatet. Vi behöver bli bättre på samarbete mot säkerhetshot och kriminalitet, liksom på social hållbarhet. 

 

Det nordiska samarbetet växte fram underifrån, med bland andra Föreningen Norden som pådrivare. Det får inte fastna i mötesrummen! Idén om Norden som världens mest integrerade region har starkt folkligt stöd. Om det ska förbli så måste fler inkluderas, känna delaktighet och ha möjlighet att bidra med sina idéer. Ett sådant nordiskt samarbete lever i minst lika många år till!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa