Det måste gå snabbare att öka kapaciteten i näten

Debatt 8 juni 2022 05:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Frönäs i Gnesta är antagligen först i Sverige. Föga smickrande att vara första området som får stopp att bygga ut småskalig solel eftersom nätet inte är tillräckligt utbyggt. Det är ett underbetyg till Vattenfall som nätägare och nu krävs krafttag både för att lösa problemen lokalt och se till att de inte återupprepas på andra orter. 

 

Rysslands invasion av Ukraina har, genom ökade gaspriser på kontinenten, drivit upp de svenska elpriserna. Det i kombination med det gröna avdrag som Centerpartiet lanserade och införde har gjort det attraktivt att sätta upp solceller på taken. Ett bra sätt att både minska utsläppen och sänka elräkningen. Tillsammans med effektiviseringar, som borde få motsvarande stöd, är detta det snabbaste sättet att slippa höga elräkningar. Branschen växer så det knakar och nu ser vi att elnätet inte hänger med. 

Det behöver helt enkelt gå snabbare och bli smidigare att öka kapaciteten i nätet. Centerpartiet har därför lagt fram ett antal förslag för att snabbt komma tillrätta med problemen. 

  • Underlätta användningen av smart teknik. I dag får nätbolagen betalt om de bygger nya ledningar, trots att det snabbaste sättet att få loss ny kapacitet är att styra elen smartare och dessutom ta hänsyn till hur nätet mår under olika väderlek. Kallare väder gör att mer el kan överföras, om sensorerna för att mäta finns på plats. Det finns även andra typer av marksnål teknik som kan användas innan nya ledningar eller kablar behöver dras. 
  • Låt elbolagen bygga med marginal. I dag får nätbolagen inte bygga med extra marginal, utan dimensioneringen behöver utgå ifrån nuvarande användning eller möjligtvis prognos. Självklart är det bättre att bygga med större marginaler, i stället för att behöva bygga ut i omgångar. 
  • Korta ledtiderna och öka den lokala acceptansen. Det tar idag 10–12 år att få större ledningar på plats. Det är helt ohållbart både för industrier och hushåll. Ledtiderna behöver kortas radikalt och en viktig del i det är att öka den lokala acceptansen genom rättvisa ersättningar till både markägare och närboende.

 

För att få allt på plats och klara den gröna omställningen behövs långsiktiga villkor och stabilitet. Centerpartiet är beredda att sätta sig vid förhandlingsbordet för att hitta lösningar. Både så att de boende i Frönäs kan få upp sina solceller och så att vi kan ha fortsatt konkurrenskraftiga elpriser i Sverige. Vi gör det för Sveriges och klimatets bästa. 


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa