Det råder ingen platsbrist för gods på sjön

Debatt 18 november 2020 05:27
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige är en sjöfartsnation. Med en av Europas längsta kuster och ca 150 hamnar finns goda förutsättningar för effektiva, hållbara och säkra sjötransporter. Många av Sveriges hamnar och farleder har också stora möjligheter att utöka verksamheten. Jag ser därför gärna att hamnar som Nynäshamn hamn tog över en del av de transporter som idag hanteras via lastbilar.

Ungefär 90 procent av den svenska importen och exporten tar någon gång vägen via sjön. Det finns många anledningar till det. Det är oftast bäst både för miljön, säkerheten och för ekonomin. Med mycket ledig kapacitet blir kalkylen bättre ju mer vi fyller på i den infrastruktur som redan finns. Vid inrikes transporter står lastbilarna idag för 68 procent, järnvägen för 21 procent och sjöfarten endast för 11 procent av godsmängden (kortfattat, endast en tiondel går på sjön). Detta trots att många stora städer ligger längs med kusterna och kapacitet finns även i våra inre vattenvägar till Vänern och Mälaren. Rätt genomfört kan den inrikes Sjöfarten fördubblas i Sverige och avlasta trängsel på järnvägar och olycksdrabbade vägar. 

 

Den svenska regeringen har antagit en godstransportstrategi som tydligt aviserar att mer gods ska flyttas över från land till sjö. När vi ser att lastbilar står för en stor del av klimatpåverkan, trafikdöden och stora kostnader för slitage på våra vägar samtidigt som järnvägen har stora kapacitetsproblem finns kustsjöfarten som ett gott alternativ. Det råder ingen platsbrist på sjön, infrastrukturen är klar och miljövinsterna är stora om vi fyller fartygen. Ett stort oceanfartyg kan ta tiotusentals containrar på en och samma resa. Ett medelstort fartyg i Östersjön kan motsvara 500 lastbilar på de svenska vägarna. Statistiken talar sitt tydliga språk. 

Som svensk expertmyndighet inom sjöfart vill vi stödja en ökning av klimatsmarta logistiklösningar. Tyvärr är det idag få svenska transportköpare som väljer kustsjöfart. Vi kan exempelvis se att var tredje lastbil som kör från en hamn i Skåne åker vidare till en annan hamnstad. Det vore betydligt bättre om de transporterna fortsatte via sjön, exempelvis till Nynäshamn eller Oxelösund.

 

Sjöfart har sedan urminnes tider varit oerhört viktigt för Sverige, och är en grundpelare för svensk ekonomi. Det är tydligt att Sjöfarten kostar betydligt mindre att bygga ut och bygga om än landinfrastrukturen och det är tydligt att det finns mycket ledig kapacitet i våra farleder och hamnar. Låt oss ta vara på det för klimatet, trafiksäkerheten och svensk konkurrenskraft! 


Ämnen du kan följa