Det vore katastrof om lasarettsbassängen stängs

Vi förstår att regionen måste spara eftersom ekonomin är i botten. Men varför spara på sådant där resultatet blir helt det motsatta? skriver Ann Christin Johansson och Helena Eklund med flera

Vi förstår att regionen måste spara eftersom ekonomin är i botten. Men varför spara på sådant där resultatet blir helt det motsatta? skriver Ann Christin Johansson och Helena Eklund med flera

Foto: Magnus Grimstedt

Debatt2024-05-21 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Betydelsen av träning i regionens bassänger: Smärtlindring .Skonsam mild träningsform .Minskat fysiskt lidande. Förbättrad livskvalitet. Förbättrad psykisk hälsa. Ork att fortsätta arbeta. Ork att fungera i vardagen. Drägligare liv medger ökad aktivitet i vardagen. Social gemenskap och umgänge. 
Detta är ett axplock vad vi patientföreningar anser. Skulle regionen besluta om nedläggning blir det totalt tvärtom. Konsekvenserna blir : Större vårdbehov, ökad belastning på sjukvården, Försämring i sjukdom/funktionsnedstättning, Sämre livskvalitet, Sjukskrivningar, Ökat behov av hjälpmedel, sjukskrivningar etcetera.
 

Vi förstår att regionen måste spara eftersom ekonomin är i botten. Men varför spara på sådant där resultatet blir helt det motsatta? Det kommer att bli mycket dyrare för regionen om man slopar nödvändig vård. Spara in på administration i stället!
I den utredning som gjorts i ärendet skriver man följande med hänvisning till SBU 2015 och CAMTÖ 2017. Slutsatsen är följande: ”Effekten av bassängträning inte är bättre än effekten av landbaserad träning, men heller inte sämre”.
Om detta är resultatet av riktig forskning eller ej är det inget vi kan argumentera emot. Vi vet vad vi tycker och känner när det gäller bassängträning, vilket vi också beskrivit här ovan. Vad vi vet är att det i Nyköping inte finns möjligheter till sådan landbaserad träning. Man hänvisar till Hjortensbergsbadet som exempel och om detta skulle vara möjligt kan då regionen lova att det inte blir dyrare där än vad vi betalar i dag för bassängträning? Det som finns i övrigt är endast den rehab man kan få på Nyköpings Lasarett. Den kan man endast få fem gånger på våren och fem gånger på hösten. Detta är endast ”en droppe i havet”.
 

Vad handlar kostnaden för bassängträningarna i länet om egentligen? Regionens nettokostnad för bassängverksamheten är 7 miljoner kronor utifrån 2023 års utfall. I detta belopp ingår personalkostnader. Lokalkostnader-drift, Lokalkostnader media, Övriga kostnader minus intäkter för lasarettsbassängerna i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna. Under 2023 fick cirka 750 patienter rehabilitering och habilitering vid cirka 11000 behandlingstillfällen i bassäng. Därutöver hyrs bassängerna ut till privata aktörer och patientföreningar under cirka 70 timmar i veckan vid de olika lasarettsbassängerna. Med tanke på denna stora verksamhet ter sig 7miljoner kronor blygsamt. Inte minst med tanke på hur mycket pengar det skulle kosta i extra vård om bassängerna läggs ned.
Vi förutsätter att regionstyrelsen inser detta och gör ”en pudel” och lägger ner ärendet den 18 juni. Om man ändå vill ta beslut att fortsätta driva frågan måste den föras upp till regionfullmäktige. En så viktig fråga ska inte beslutas i slutna rum utan insyn!

Fotnot: I en tidigare version hade det blivit fel undertecknare. Det är nu rättat.