Digital infrastruktur måste skyddas bättre

Det granskningssystem som ska förhindra utländska direktinvesteringar i skyddsvärd verksamhet måste också omfatta den svenska fiberinfrastrukturen och mobilmaster på svensk mark, skriver Mikael Ek och Louise Thorselius, Svenska Stadsnätsföreningen.
Det granskningssystem som ska förhindra utländska direktinvesteringar i skyddsvärd verksamhet måste också omfatta den svenska fiberinfrastrukturen och mobilmaster på svensk mark, skriver Mikael Ek och Louise Thorselius, Svenska Stadsnätsföreningen.

Debatt 21 augusti 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige befinner sig i ett utmanande säkerhetspolitiskt läge. Såväl säkerhetspolisen som regeringsrepresentanter har pekat på att det finns en hotbild mot den digitala infrastrukturen. Trots detta saknar vi i branschen en tydlighet kring hur Sverige ska skydda den lokalt ägda digitala infrastruktur som finns i Södermanland och övriga landet mot exempelvis utländska uppköp eller medvetna sabotage.

I samband med Folk och Försvars konferens i början av 2023 nämnde Säpo telekomsektorn som en av tre utpekade sektorer där de ser ett extra stort behov av vaksamhet för att motverka spionage och sabotage. Försvarsminister Pål Jonson sa under våren i en intervju att det är viktigt att Sverige stärker sin motståndskraft mot olika typer av hybridhot där utländska direktinvesteringar i kritisk infrastruktur nämndes som exempel.

I Södermanland har 97 procent av alla invånare möjlighet att ansluta sig till ett fibernät. Men trots att den digitala infrastrukturen som innefattar exempelvis fibernät och mobilmaster pekas ut som skyddsvärd i flera sammanhang så saknas det en tydlighet kring vad detta innebär i praktiken.

Redan i dag sker försäljningar av kommunal digital infrastruktur till bolag med utländskt ägande från exempelvis Abu Dhabi. I Norge har frågan uppmärksammats i Stortinget och den ansvariga ministern har aviserat ett antal åtgärder som syftar till att värna den nationella kontrollen över kritisk digital kommunikationsinfrastruktur. 

Givetvis finns seriösa och långsiktiga utländska investerare. Men när exempelvis kommuner släpper ägandet över samhällskritisk infrastruktur till bolag som ägs utanför Sveriges gränser blir det betydligt svårare att säkerställa rådigheten över den infrastruktur som stora delar av det moderna samhället är helt beroende av för att fungera.

Det som behövs är:

  1. Att förtroendevalda i Sveriges kommuner, som sammantaget äger den största delen av den svenska fiberinfrastrukturen, förstår vikten av skydda denna.
  2. Att en uppdaterad nationell strategi för digital infrastruktur också innefattar vikten av att branschens aktörer arbetar för att öka säkerheten i den digitala infrastrukturen.
  3. Att det granskningssystem som ska förhindra utländska direktinvesteringar i skyddsvärd verksamhet också omfattar den svenska fiberinfrastrukturen och mobilmaster på svensk mark.

Det moderna samhället är helt beroende av en fungerande och säker digital kommunikation. Det är därför hög tid att frågan hamnar högre upp på den politiska agendan.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa