Dra igång miljöprövningen av vattenkraften igen

Den paus som regeringen beslutade om har varit ett spel för gallerierna, som riskerar den unika överenskommelsen mellan energibolag och myndigheter som den nationella planen för miljöprövning av vattenkraften är, skriver Gustaf Lind och Mats Johansson, WWF.
Den paus som regeringen beslutade om har varit ett spel för gallerierna, som riskerar den unika överenskommelsen mellan energibolag och myndigheter som den nationella planen för miljöprövning av vattenkraften är, skriver Gustaf Lind och Mats Johansson, WWF.

Debatt 31 oktober 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen måste släppa symbolpolitiken med enbart fokus på elsystemet och se värdet av fritt strömmande vatten. Något som är avgörande för den biologiska mångfalden i Sveriges älvar, åar och bäckar. Därför vill WWF att regeringen gör det självklara valet att låta miljöprövningen av vattenkraften komma igång igen efter ett års paus.

Den paus som regeringen beslutade om har varit ett spel för gallerierna, som riskerar den unika överenskommelsen mellan energibolag och myndigheter som den nationella planen för miljöprövning av vattenkraften är. Att pausa miljöprövningen löser inte några av dagens utmaningar för elsystemet. Detta då de åtgärder som följer av miljöprövningen inte påverkar elproduktionen förrän tidigast om fem år. De verkliga utmaningarna för svensk elförsörjning, som stabilitet i elsystemet, kvarstår. 

 

Regeringen verkar, i sin iver att räkna kilowattimmar, ha glömt bort livet i våra strömmande vatten och hoten mot unika arter som östersjölax och havsnejonöga i våra ekosystem. Sverige är tvungna att uppfylla EU:s vattendirektiv och det finns inget alternativ till miljöprövning om vi inte aktivt vill bryta mot EU:s lagar och regler. 

Stora värden har gått förlorade i fritt strömmande vatten när vattenkraften byggts ut och vattnets flöde reglerats. I Sverige har vi idag runt 2 100 vattenkraftsdammar vilket bidrar till att hela ekosystem utarmas. Exempelvis dödas fisk som lax och ål i vattenkraftturbinerna, deras vandringsvägar blockeras och områden där vattenlevande djur kan skydda sig och växa upp påverkas negativt. Samtidigt minskar de ekonomiska värdena som tillgång till fiske, turism och friluftsliv ger. 

 

Vi har inte lärt oss något nytt under pausen. Regeringsuppdragets beräkningar är mycket osäkra och slutsatserna bör inte användas som underlag för beslut om förändringar av nationella planen för miljöprövning. Förslagen om att ge de berörda myndigheterna i uppdrag att göra fördjupade bedömningar är bra. Detta behöver göras både för vattenkraftens förmågor för elsystemet och kompletteras med bedömning av de miljönyttor miljöprövningen ger. Det krävs också en lägesbeskrivning för krav och mål om vattenmiljön och restaurering av vattendragen. 

Låt vattenkraftens miljöprövning starta igen. Då kan vi fortsätta miljöanpassa vattenkraften så att den kan förse oss med fossilfri energi och samtidigt ta hänsyn till livet i och kring våra strömmande vatten. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa