Efter larmen – så tar vi tag i omsorgen i Nyköping

Debatt 5 maj 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Larmrapporterna från omsorgen i Nyköping har avlöst varandra de senaste åren. Personal slutar, ekonomi i kris, och pensionärer som inte ens får välja sin matkasse. Så här behöver det inte vara. Nyköping kan bättre och vi moderater vill samla alla goda krafter runt en omsorg som den borde vara; god kvalitet, valfrihet och en stabil ekonomi. Vård- och omsorg är ett kommunalt kärnuppdrag. Här lägger vi moderater fokus och prioriterar. Nyköping ska vara en bra stad att bo i, även om man behöver hjälp, stöd och omsorg.

All moderat politik bygger på frihet och ansvar. Den som behöver äldreomsorg, hemtjänst, gruppbostad eller annan hjälp ska kunna välja vem som kommer in i ens hem och hjälper. Den som inte kan handla sin mat själv ska också kunna välja varifrån maten kommer. Vi tar även långsiktigt ansvar för ekonomin. En moderat budget görs för att hållas, och det finns plats för utveckling.

 

Vi vill göra detta möjligt genom att alla som utför hemtjänst ska ersättas på en nivå som motsvarar kommunens totala kostnad. Privata hemtjänstutförare ska kunna verka på alla ställen i kommunen, men också kunna välja att arbeta lokalt. Vi skapar möjlighet för den lösning som varje pensionär tycker är bra. Vi vill också införa riktig valfrihet i äldreboende, inte bara att några boenden drivs i privat regi. De som har hemsjukvård ska naturligtvis kunna välja sjuksköterska. Som alla andra. När det gäller omsorg om funktionshindrade vill vi också införa valfrihet till de insatser som idag bedrivs i kommunalt monopol; grupp- och serviceboenden och olika stöd i hemmet. 

Valfrihet för pensionärer och brukare i funktionshinderomsorgen betyder också valfrihet för personalen. Alla mår bra av att kunna byta arbetsgivare under yrkeslivet. Valfriheten ställer också krav på arbetsgivarna inom vård och omsorg; var rädda om personalen, annars försvinner den till en annan utförare. 

 

Lika viktigt som valfriheten är hög kvalitet inom de verksamheter som kommunen driver i egen regi. Vår omsorg ska vara trygg och trivsam för de som behöver den. De anhöriga ska var trygga och delaktiga. Omsorgen ska vara en plats där kompetent personal trivs och stannar kvar, i ett hållbart och utvecklande arbetsliv. Detta innebär att kommunens organisation måste bli en attraktiv arbetsgivare, utan delade turer, utan detaljstyrning. Medarbetarna måste ha bra arbetsförutsättningar, komma in tidigt i utvecklings- och förändringsarbete och ha tillgång till den välfärdsteknik som stödjer arbetet.

Helt uppenbart finns det problem. Vi löser det.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa