En bättre äldreomsorg kräver skarpare lagkrav

Sverige går mot sämre tider ekonomiskt och det riskerar att slå direkt mot välfärden. Samtidigt blir antalet äldre som behöver vård och omsorg allt fler, skriver Liza di Paolo-Sandberg och Leif Kindblom, SKPF.

Sverige går mot sämre tider ekonomiskt och det riskerar att slå direkt mot välfärden. Samtidigt blir antalet äldre som behöver vård och omsorg allt fler, skriver Liza di Paolo-Sandberg och Leif Kindblom, SKPF.

Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix/TT

Debatt2023-02-06 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vilken vård och omsorg du får som äldre avgörs av var du bor. Skillnaderna handlar inte bara om olika förutsättningar över landet. De beror också på att kommunerna prioriterar olika när det gäller vilka resurser de lägger på de äldre och personalen. Därför har en statlig utredning föreslagit en särskild lag där kraven på äldreomsorgen förtydligas.
 

För SKPF Pensionärerna är det uppenbart att det är dags för en äldreomsorgslag med tydliga grundläggande krav som gäller hela landet. Det är nödvändigt för att alla i Södermanland ska kunna få lika bra äldreomsorg.
Men alla håller inte med. Kommunernas egen intresseorganisation Sveriges kommuner och regioner, SKR, menar att lagförslaget innebär för mycket detaljreglering och inkräktar på kommunernas självbestämmande. Det är oroande. Viktiga förslag för god äldreomsorg får inte stoppas.
 

Äldreomsorgslagen behövs nu mer än någonsin. Sverige går mot sämre tider ekonomiskt och det riskerar att slå direkt mot välfärden. Samtidigt blir antalet äldre som behöver vård och omsorg allt fler. Därmed ökar också antalet anhöriga som oroar sig för sina nära och kära. Mörkertalet för hur mycket tid närstående lägger på att täcka upp för en ojämn äldreomsorg är stort.
De oacceptabla skillnaderna inom äldreomsorgen syns även i Södermanlands län. När Socialstyrelsen frågar äldre själva vad de tycker varierar resultaten mycket. I Eskilstuna svarar exempelvis 14 procent av de med hemtjänst att de upplever att personalen sällan eller aldrig har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete. I Vingåker är andelen fem procent. Bland de som bor på äldreboende i Oxelösund uppger 22 procent att det är svårt att få kontakt med en sjuksköterska vid behov, men i Nyköping och Flen bland annat är andelen 11 procent.
 

Nu måste staten och kommunerna gemensamt ta ansvar för att säkerställa en bra äldreomsorg över hela landet.
- Den nya regeringen måste se till att äldreomsorgslagen förverkligas så snart som möjligt. Lagen tydliggör bland annat att det måste finnas tillräckligt med personal och att det ska vara möjligt att få en medicinsk bedömning av sjuksköterska eller läkare dygnet runt. Alla som bor på äldreboende ska också kunna få en fast omsorgskontakt.
- Kommunerna måste agera för att en tryggare, säkrare och mer jämlik äldreomsorg här och nu. Vänta inte på lagen utan se till att avsätta pengar för de förbättringar som krävs. Satsa på personalen så att fler vill och orkar arbeta i omsorgen – det är avgörande för att klara bemanningen framöver.