En väg framåt för vindkraftens framväxt

Elbehovet ökar här och nu och vi bedömer att landbaserad vindkraft är det kraftslag som snabbast kan byggas ut, skriver Catherine Lillo och Lars Andersson, Energiföretagen.

Elbehovet ökar här och nu och vi bedömer att landbaserad vindkraft är det kraftslag som snabbast kan byggas ut, skriver Catherine Lillo och Lars Andersson, Energiföretagen.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Debatt2024-01-04 05:10
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sveriges elbehov kommer att öka kraftigt framöver. I mångt och mycket beror det på näringslivet ökande efterfrågan på el då industri- och transportsektor elektrifieras med syftet att fasa ut användningen av fossila bränslen. Elektrifieringen är det snabbaste och mest effektiva sättet att genomföra Sveriges klimatomställning; och klimatomställningen kan bidra med nya svenska arbetstillfällen och svensk tillväxt. 

För att klara en kraftig utbyggnad av elsystemet behöver vi underlätta investeringar i alla fossilfria kraftslag. En nyckelåtgärd är en energipolitik som en majoritet av partierna ställer sig bakom och en lagstiftning som skapar trygghet för de företag som ska investera. Regeringens nya förslag på handlingsplan för kärnkraft är ett sådant steg. Energiföretagen efterlyser motsvarande initiativ för elsystemet som helhet.

Elbehovet ökar här och nu och vi bedömer att landbaserad vindkraft är det kraftslag som snabbast kan byggas ut. Samtidigt är motståndet stort i många kommuner. Ett skäl till kommuners osäkerhet kan vara att det i dag saknas tydliga incitament för att acceptera ny vindkraft. Vi föreslår därför följande:

  • För den närboende är inte alltid nyttan uppenbar och Energiföretagen vill därför se en ekonomisk intäkt till närboende och till samhället runtomkring det projekterade området - så att det blir tydligare hur etableringen bidrar till lokal utveckling.
  • Energiföretagen vill även se att fastighetsskatten som vindkraftsparker idag betalar blir kommunal och dessutom kopplas till en reformering av det kommunala vetot. En sådan förändring skulle ge en tydlig direktnytta för kommunerna och förbättra investeringsklimatet för ny vindkraft. En ekonomisk modell som Sveriges kommuner och regioner också vill se.
  • Energiföretagen vill att Transportstyrelsen snarast ges i uppdrag att harmonisera kraven på hinderbelysning för vindkraft till internationella riktlinjer vilket skulle skapa mindre påverkan på såväl närboende som natur. Vi behöver skapa goda möjligheter till samexistens med vindkraften om vi ska klara elektrifieringen.

Stabila spelregler är viktiga för såväl närboende som branschen. Där förutsägbara och långsiktiga spelregler kan skapa en trygghet för båda parter. Vi hoppas att Sveriges kommunpolitiker vill ta branschen i hand och jobba för bättre villkor för vindkraften – så att tillgången på el i ökar i region Södermanland och så att Sverige får en snabbare klimatomställning.