En växande kommun behöver större naturområden

Debatt 3 maj 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Trosa kommun skryter vi över befolkningsökningen. Vid 4 procents ökning per år fördubblar vi befolkningen om 17 år, vid 3 procent tar det 23 år. Vad gör vi om hastigheten fortsätter i årstakten 4 procent?

Vi har läget under kontroll och utbyggnad av samhällsservice sker i samma takt som ökningen hävdar kommunen. I samhällsservice ska tillgång till naturområden ingå. Där ligger vi efter. Det kan vi komma ikapp med en lösning där alla parter känner sig som vinnare.

Förverkliga planerna att köpa in Trosaskogen på Tureholmshalvön. Där pågår i dag förslag till aktivitetsplaner som innebär risk för halvering av fria naturområden. Nästan 40 procent av landskapet kan komma att omfatta ett vilthägn för nöjesjakt. Ytterligare ytor försvinner till exploatering och poppelodlingar.

För markägaren ligger det i sakens natur att skapa avkastning på egendom. För allmänheten och naturen innebär avkastningsintresset förlust av fria naturområden. Klimatet riskerar kalhyggen med långvarig torka och brist på grundvatten som följd. Miljöbalken ska skydda riksintressen, men idag ger lagens uttolkare sällan utslag till förmån för allmänhet och natur.

För att invånare och besökare ska fortsätta leva fritt med tillgång till natur kan kommunen köpa ut Trosaskogen från markägaren. Allmänheten kan då fortsätta använda området till friluftsaktiviteter. Vi kan få motsvarigheten till Lötbodals friluftsområde i Gnesta.

 

Om vi ska bli dubbelt så många om 17-23 år behöver vi större naturområden att uppleva för att behålla attraktiviteten. Exploateringsplaner på Tureholmshalvön passar illa med infrastrukturen. Området gör sig bättre som fritt naturområde. Markägaren får betalt för marken, allmänheten får fortsatt tillgång till naturen, djurliv och närboende slipper hot från nöjesjakt, kalhyggesavverkningar upphör och klimatmålen får hjälp av kustskogens tillväxt. Alla parter kan förklara sig nöjda.

Trosa kommun har chansen att värna värdet av fri natur för invånare och besökare. Trosa kommun och Naturvårdsverket räddade Askö på 1900-talet. Klarar vi att rädda Tureholmshalvön i dag på 2000-talet? Tänk att få skryta över ett friluftsområde, med åtta hundra hektar natur, öppen för alla. Låt oss hoppas att tanken går till handling under vår och den fria naturens livstid.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa