Energieffektivisering kan sänka elpriset i Sörmland

Näringslivet och bostads- och servicesektorn skulle kunna frigöra lika mycket el som kärnkraftverken Ringhals 3 och 4 eller 300 havsbaserade vindkraftverk producerar tillsammans per år, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

Näringslivet och bostads- och servicesektorn skulle kunna frigöra lika mycket el som kärnkraftverken Ringhals 3 och 4 eller 300 havsbaserade vindkraftverk producerar tillsammans per år, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

Foto: Amir Nabizadeh/TT

Debatt2023-02-23 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Elpriserna i Sörmland skulle minska med 40 procent nästa vinter om användningen av el minskar med tio procent. Energieffektivisering är en kraftfull men underprioriterad åtgärd som gynnar plånboken, klimatet och industrins konkurrenskraft. 

Vårt samhälle står inför gigantiska utmaningar när den nya gröna industriella revolutionen nu går från ord till handling. Redan före 2030 behöver svensk industri nästan dubbelt så mycket el för att inte tvingas senarelägga viktiga investeringar. 

För att få fram de stora mängder el som krävs verkar de flesta partier vara överens med näringslivet om att hinder för alla fossilfria kraftslag ska undan­röjas, vare sig det handlar om vindkraft, kärnkraft eller andra källor. Det är utmärkt. Däremot har den snabbaste, billigaste och miljövänligaste lösningen – energi­effektivisering – fått en undanskymd roll. 

Fossilfritt ­Sverige har tillsammans med 29 företag och organisationer tagit fram en strategi för effek­tiv användning av energi och effekt, som nu har lämnats över till regeringen. 

Strategin visar att Sveriges energi­användning, vid mycket försiktiga antaganden, redan till 2030 kan minska med minst 34 TWh. Det innebär att näringslivet och bostads- och servicesektorn skulle kunna frigöra lika mycket el som kärnkraftverken Ringhals 3 och 4 eller 300 havsbaserade vindkraftverk producerar tillsammans per år.

Lösningarna handlar om investeringar i exempelvis elmotorer och värmepumpar, men också automatisering så att energi används när den verkligen behövs. Ett gott exempel är Örebrobostäder som lyckats minska elförbrukningen med 50 procent på tio år i ett större fastighetsbestånd, bland annat med hjälp av artificiell intelligens. Att använda liknande lösningar i svenska städer och fastighetsbestånd har en gigantisk potential. 

Samtidigt som elkostnaderna┣minskar för de som effektiviserar, så skulle även elpriset för fler elkunder i Sverige sjunka. I en helt ny studie som Energiforsk tagit fram tillsammans med Fossilfritt Sverige beräknas en minskad elanvändning med 10 procent jämfört med nivåerna vid årsskiftet 2022/2023, göra så att elpriset i södra Sverige sjunker med nästan 40 procent nästa vinter.┣Även om de föreslagna åtgärderna i strategin inte hinner implementeras redan till nästa vinter förtydligar denna räknemodell den stora potentialen. 

Sverige har unika möjligheter att bli världsledande i klimatomställningen. Svenska företag vill ta viktiga marknadsandelar på en världsmarknad där kapplöpningen mot fossilfrihet nu har startat. För att lyckas behövs politik som snabbt röjer hinder och gör att vi använder energin smartare. Det är hög tid för ett paradigmskifte för energi­effektivisering i Sverige.