Energifrågan är mycket mer än kärnkraft mot vindkraft

Debatt 29 januari 2022 05:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige behöver bli mer självförsörjande på energi och minska vårt beroende av resurser från autokratiska länder för vår energiförsörjning.

Våra borgerliga vänner i M, L och KD målar upp en bild av att kärnkraft och vindkraft står emot varandra. Men det är att jämföra äpplen med päron. Det tar minst 15 år att få på plats nya kärnkraftverk och det är dyrt att bygga. Vill man ha mer energi nu och dessutom ett lågt elpris så behöver vi ha mer produktion på plats snabbare. Vindkraften är en del i en hållbar, grön energimix. Det tar 7 år att bygga och ansökningarna ligger på hög eftersom efterfrågan på grön el är så stor. Tillsammans med energilagring och bättre utnyttjande av värmekraftverk, bioenergi, solel och vattenkraft har vi i Sverige riktigt bra förutsättningar att skapa en globalt attraktiv energimix.

Förutom att kärnkraften är dyr och ligger för långt fram tidsmässigt, så finns det fler viktiga skäl till att i framtiden välja andra energikällor än kärnkraft. Säkerhetspolitiskt är det oklokt att ha en centraliserad energiförsörjning och basera den på råvaror som uran från länder som Ryssland.

Sedan 2014 bedriver Putin krig mot Ukraina och just nu sker en upptrappning av Rysslands aggressioner där demokratiska värden och vår självständighet hotas. De har ställt orimliga krav på Nato och USA som förminskar Sverige och andra länder som självbestämmande nationer och hotar samtidigt med militära aktioner. Tidpunkten för detta är noga utvald. Putin ser osäkerheter i USAs och flera länder i Europas ledarskap. Vi har härjats av en pandemi i två år och som en följd av näringslivets återstart lider vi av råvaru- och energibrist. Putins vapen är fler än militära. Han använder informationspåverkan och handel som medel och räds inte att låta det gå ut över vanliga människor. Det fanns en plan hos Putin när han ströp gastillgången till Europa. Vi måste vara medvetna om att för Putin är demokrati en av de största fienderna.

 

Vi önskar att våra borgerliga vänner i M, L och KD höjer blicken och för en ansvarsfull energipolitik i stället för att måla upp fantasibilder och att vi sluter upp mot de verkliga hoten för vårt land och vår demokrati. Att bli mer självförsörjande och decentraliserat producera el från egna råvaror är inte bara bra för miljön, det är hållbart på riktigt och säkerhetspolitiskt smart.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa