Ett ansvarsfullt skogsbruk kräver långsiktiga regler

Debatt 21 juli 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Klimatet är en ödesfråga för mänskligheten. Det säger, i stort sett, alla partier. Räddar vi inte atmosfärens skyddande hölje kring vår planet, saknar alla andra frågor betydelse. Men klimatvård ska förenas med ansvar för arter. Det är i den rika biologiska mångfalden som naturen lever och utvecklas. Och skogarna är avgörande för både och. Familjeskogsbruket har stor betydelse för Sverige, men nu är orostecknen flera kring artskyddet. Inga skogsägare har som vi i familjeskogsbruket värnat arternas rikedom. Många områden och arter, som i dag anses vara särskilt skyddsvärda, finns kvar tack vare att generationer skogsägare före oss trotsade den dåvarande skogspolitikens strikta inriktning på virke till industri. 

 

Vi vill fortsätta värna arter, men svenska tolkningar av EU:s direktiv får inte sätta familjer i helt orimliga situationer. Skogsbruk är pågående markanvändning i sekellånga cykler. Vi skogsägare investerar i vården av skogen och räknar med intäkter när träden är mogna att avverkas. Om samhället anser att förekomsten av en blomma eller fågel ska förbjuda avverkning, då måste staten också betala. Trots politikers ökade medvetenhet om absurditeter i artskyddsförordningen, har den frågan inte fått sin lösning. För att få ersättningsfrågan prövad, måste skogsägaren idag stämma staten. Så kan det inte få fortsätta, inte i en rättsstat. Det gamla ordstävet att ”lova runt och hålla tunt” tycks än så länge gälla, när regeringen tar sig an utmaningarna i artskyddsförordningen. Här kräver vi i familjeskogsbruket alla partiers besked, före valet.

 

Skogarna gör nytta för klimatet på flera sätt. Växande skogar är avgörande för att fånga koldioxid och skydda atmosfären. När träden avverkas blir de till mer klimatnytta. Allt fler stora och höga hus byggs av trä, samtidigt som nya material och produkter av massaved ersätter gamla fossila. 

 

Här bidrar familjeskogsbruket och skogsägarföreningarna med konkreta initiativ och vital innovationskraft. Mellanskog, tillsammans med statliga Sveaskog, satsar genom träindustrikoncernen Setra stort på både korslimmat trä och pyrolys. Korslimmat trä blir till enorma byggelement i moderna, klimatsmarta och harmoniska flerfamiljshus och skolor. Pyrolys – av sågspån – skapar bioolja som minskar det fossila i drivmedel. Södra skogsägarna är banbrytande inom tillverkning av textilier av trä. Men för att vi som skogsägare ska kunna leverera, fordras trygga, långsiktiga statliga spelregler för själva skogsbruket.

 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa