Ett steg närmare bostadsdrömmen

Nu har vi en kristdemokratisk bostad- och infrastrukturminister på plats i regering som inför en planeringsstimulans om 60 miljoner kronor för 2024, skriver Larry Söder (KD) med flera.
Nu har vi en kristdemokratisk bostad- och infrastrukturminister på plats i regering som inför en planeringsstimulans om 60 miljoner kronor för 2024, skriver Larry Söder (KD) med flera.

Debatt 21 oktober 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sjuttio procent av svenskarna vill helst bo i småhus. Vi drömmer om Barnen-i-Bullerbyn-torpet eller ett radhus à la Svensson Svensson. Om mer boyta med plats för hela familjen. Om närhet till naturen med pendlingsavstånd till jobbet. Om trygga och gemenskapsfrämjande grannskap som rymmer flera generationer. 

Trots detta utgör småhus cirka 20 procent av nyproduktionen i Sverige, vilket är ett lågt betyg om man jämför det med svenskarnas preferenser samt EU-snittet på 40 procent. Nu pressas byggsektorn av hög inflation och höjda räntor, vilket får den ödmjuka drömmen om en enkel villa att kännas allt längre bort för många familjer. 

 

Vår närmiljö är direkt avgörande för vår psykiska och fysiska hälsa. För Kristdemokraterna är detta en mycket viktig fråga. Villakvarter, trädgårdsstäder och grönytor har stor betydelse för människors livskvalitet. Av den enkla anledningen har vi länge drivit på för att staten ska vidta åtgärder för att vända trenden och möjliggöra svenskarnas bostadsdrömmar. Vi har bland annat föreslagit en planeringsstimulans för att öka kommunernas arbete med att planlägga mark för småhus. 

Kommunernas tilldelning och försäljning av mark spelar en central roll när det kommer till att styra det potentiella byggandet. Om kommunerna ”håller inne” potentiellt byggbar mark leder det till att den befintliga byggbara marken ökar i värde. Det i sin tur innebär att det i många fall endast är flerbostadshus som blir lönsamma och 70 procent av svenskarnas preferenser i fråga om boendetyp inte tillgodoses. 

Nu har vi en kristdemokratisk bostad- och infrastrukturminister på plats i regering som inför en planeringsstimulans om 60 miljoner kronor för 2024. Dessutom höjs rotavdraget tillfälligt från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person under 2024, med syftet att öka efterfrågan på ROT-arbeten. Det är viktigt när efterfrågan viker i byggsektorn. 

 

Vi befinner oss i ett tufft ekonomiskt läge. Det råder bostadsunderskott i 180 kommuner och sysselsättningen i byggsektorn behöver främjas i dessa tider. Efterfrågan på småhus är stor, medan tillgången länge varit markant mindre. Idag har man knappt råd med bottenplanet på det faluröda radhuset. Vi jobbar allt hårdare och behöver vrida och vända allt snävare för att få livspusslet att gå ihop. Svenskarna förtjänar mer. Med Kristdemokraterna i regering är bostadsdrömmarna nu ett steg närmare. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa