EU behöver göra mer för att rädda sillen

I dag är EU:s fiskekvoter för höga, de går stick i stäv med vad vetenskapen menar behövs för att sillbestånden ska må bra på sikt, skriver Elin Nilsson (L) och Jonathan Törnstrand (L).

I dag är EU:s fiskekvoter för höga, de går stick i stäv med vad vetenskapen menar behövs för att sillbestånden ska må bra på sikt, skriver Elin Nilsson (L) och Jonathan Törnstrand (L).

Foto: Michael Probst

Debatt2024-06-07 19:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Snart är det dags för midsommar och det finns få saker som är mer svenskt än ett bord uppdukat med färskpotatis och sill. Men om vi inte agerar fort riskerar det där midsommarbordet att bli av med hälften av sitt innehåll.

Läget för Östersjön är allvarligt och läget för sillen och strömmingen är akut. Vi kan läsa larmrapporter som tydligt pekar på att många arter kan stå inför utrotning. I ett län som Sörmland, med kust mot Östersjön, blir detta extra tydligt. Vi kan med våra egna ögon se hur fiskarna blir färre och färre varje år som går och hur hårt det slår mot både vår miljö och det småskaliga kustnära fisket.
Därför är det avgörande att regeringen med Liberalerna i spetsen nu går fram med flera kraftfulla åtgärder som skyddar sillen i Sverige. Vårt parti har länge kämpat för ett mer hållbart fiske i Östersjön och regeringen föreslår nu bland annat att trålgränsen ska flyttas ut med 12 nautiska mil, och att det ska bli förbjudet att bottentråla i skyddade områden. Vi tar också krafttag mot övergödningen och dess konsekvenser för havet. Sverige gör nu helt rätt, men det finns fortfarande mycket som behöver göras i EU.

I dag är EU:s fiskekvoter för höga, de går stick i stäv med vad vetenskapen menar behövs för att sillbestånden ska må bra på sikt. Mycket av den fisk som tas upp ur havet går dessutom inte ens till mänsklig konsumtion, utan blir pellets och mat i laxodlingar eller på pälsfarmer. Det här är inte rimligt.

EU:s fiskeripolitik måste ta mycket mer hänsyn till vad som är ekologiskt hållbart och inte till vad som är kortsiktigt lönsamt för fiskeindustrin.
De fiskemetoder som allvarligt skadar det marina livet och marina biotoper måste förbjudas på EU-nivå. Skadlig trålning ska begränsas och det behövs ett generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden. Subventioner till fisket ska avskaffas och vi vill införa en marknad för uttagsrätter på samma sätt som för koldioxidutsläpp.

Fisket runt Sörmlands kuster ska bedrivas på ett hållbart sätt, med kvoter som vilar på vetenskaplig grund och akuta fiskestopp i kritiska lägen. Fiskemetoder som allvarligt skadar det marina livet ska förbjudas i EU, skadlig trålning ska begränsas i bland annat marina reservat och det behövs ett stopp för bottentrålning i skyddade områden. Samtidigt behöver vi värna det småskaliga kustnära fisket.

9 juni kan du gå och rösta i EU-valet, då kan du göra skillnad på riktigt. Lägg din röst på ett parti som tar fighten för Östersjön och som skyddar sillen. Rösta på Liberalerna.