EU ska vara världens främsta klimatorganisation

Genom att överge bristfälliga ambitioner från konservativa och socialdemokratiska partier kan EU bli världsledande inom klimatåtgärder, skriver Simona Mohamsson (L) med flera.

Genom att överge bristfälliga ambitioner från konservativa och socialdemokratiska partier kan EU bli världsledande inom klimatåtgärder, skriver Simona Mohamsson (L) med flera.

Foto: Virginia Mayo

Debatt2023-12-19 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

EU bör vara världsledande inom klimatåtgärder, men de nuvarande politiska ambitionerna är otillräckliga, trots att klimatförändringarna redan är här. Med global temperaturökning, smältande isar, skogsbränder, artutrotning och människor på flykt krävs kraftfulla åtgärder. 

EU bör bli världens mest ambitiösa miljö- och klimatorganisationen genom att minska utsläpp, öka kolinlagring, skydda Östersjön och djurlivet, implementera gemensamma panta- och järnvägssystem samt främja hållbara handelsavtal. För att nå Parisavtalet behöver EU fokusera på tre områden:

Minska egna utsläpp: EU står för 9 procent av världens årliga utsläpp och 17 procent sedan industriella revolutionen. Trots framsteg med strategin fit for 55 behöver EU förbättra sin klimatpolitik. Jordbruksbidrag bör omvärderas idag går stora delar av unionens budget till att subventionera ineffektivt och skadligt jordbruk. Svenska bönder har till stor del redan ställt om sitt jordbruk, det borde löna sig för dem. Elektrifiering av industri och transportsektor är också nödvändig.

Minska världens utsläpp: Som den största gemensamma marknaden i världen kan EU påverka. Genom att ställa gröna krav när handelsavtal ingås med länder som Kina, USA och Indien kan EU påverka utsläppsminskningar i global skala. Innovativa klimatlösningar, som kol utan stål, bör också främjas för att underlätta global omställning.

Fånga in redan utsläppt koldioxid: Förutom att minska nuvarande utsläpp måste EU investera i koldioxidinfångning. Det inkluderar naturliga kolsänkor som skydd av skogar och användning av trä i byggande. Teknologiska innovationer för att fånga CO2 från atmosfären bör prioriteras, och EU bör tydligt definiera negativa utsläpp samt införa ekonomiska styrmedel för att stödja CO2-infångning och långvarig lagring.

Inför det kommande valet till Europaparlamentet den 9 juni nästa år måste du välja vilket Europa du vill ha. Genom en ambitiös klimatpolitik och genom att överge bristfälliga ambitioner från konservativa och socialdemokratiska partier kan EU bli världsledande inom klimatåtgärder. En röst för partiet med tydliga visioner kommer att stärka EU:s roll som världens främsta klimatorganisation.