Fler familjecentraler behövs i Sörmland

Familjecentraler är viktiga verktyg i samverkan mellan kommunerna och regionen för att ge varje barn rätt att nå sin bästa fysiska, psykiska och sociala hälsa med trygga föräldrar och vuxna, skriver Christoffer Öqvist (M) med flera.

Familjecentraler är viktiga verktyg i samverkan mellan kommunerna och regionen för att ge varje barn rätt att nå sin bästa fysiska, psykiska och sociala hälsa med trygga föräldrar och vuxna, skriver Christoffer Öqvist (M) med flera.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Debatt2023-02-07 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För oss i styret i Region Sörmland är det viktigt att föräldrar, och blivande föräldrar, får hjälp och stöd. Stödet ska ges såväl under graviditeten som efter förlossningen och under barnets uppväxt. Vi kommer därför att arbeta tillsammans med kommunerna för att det ska startas fler familjecentraler i Sörmland. Familjecentraler är viktiga verktyg i samverkan mellan kommunerna och regionen för att ge varje barn rätt att nå sin bästa fysiska, psykiska och sociala hälsa med trygga föräldrar och vuxna. 

Det är också viktigt att vi snabbt och effektivt hjälper barn med psykisk ohälsa, och deras föräldrar, för att minska risken för långvarig sjukdom och i värsta fall självmord. Det ska vara enkelt för barn med psykisk ohälsa och deras föräldrar att få hjälp. Ett särskilt uppdrag kommer ges till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) med fokus på kortare köer och tillgänglighet. Uppdraget återrapporteras efter senast 2 år, varpå vårdval BUP kan utredas vid behov. För att kunna öka tillgängligheten måste det finnas stöd både digitalt och fysiskt. Vi behöver skapa en tydlig väg in, där regionen och kommunernas kontaktvägar är väl fungerande och arbetar tillsammans. 

I samband med BUP är samtalsmottagningar väldigt viktiga. Samtalsmottagningar vänder sig till de med lättare psykisk ohälsa. Där kan man få stöd genom samtal och rådgivning, men även akuta ärenden. Målet är att denna verksamhet ska fungera i hela Sörmland. 

Vårdval möjliggör en vård som finns närmare patienten. Detta skapas bland annat genom att låta distriktssköterskor verka i satellitmottagningar på småorter. Vid sidan av den redan kända sjukvårdsupplysningen 1177.se finns tjänsten Vårdkontakt Direkt. Den är öppen för alla och hjälper vårdsökaren vidare till rätt vårdkontakt. Utvecklingen av digitala möjligheter och stärkt samarbete med kommuner, andra regioner och vårdaktörer skapar ytterligare trygghet för vårdbehövande sörmlänningar.