Folkomrösta om projekt som Långgrund

Medborgarnas åsikt om vindkraftsetableringar bör helst inhämtas genom folkomröstningar, skriver Björn Kjellström (MP).
Medborgarnas åsikt om vindkraftsetableringar bör helst inhämtas genom folkomröstningar, skriver Björn Kjellström (MP).

Debatt 30 oktober 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De politiska majoriteterna i Trosa, Nyköping och Oxelösund väntas stoppa etablering av vindkraftparken Långgrund. Motiveringen är projektets miljöpåverkan. Det är självklart att projektet inte skall genomföras om det leder till allvarliga konsekvenser för fågellivet och den marina miljön, men detta har kommunerna ingen kompetens att bedöma. Dessa frågor hanteras av mark- och miljödomstolen.

 

Kommunernas ställningstagande måste begränsas till frågan om den ekonomiska ersättning som erbjuds är tillräcklig för att kompensera för inskränkningar i kommunens möjlighet att utnyttja de havsområden som berörs och de landskapsförändringar som uppstår. När det gäller Långgrundsprojektet är bara det senare aktuellt. Sannolikt har den högljudda opinionen mot den förändrade havshorisonten, som påstås spoliera skärgårdsidyllen, haft störst betydelse för politikernas ställningstagande. 

Jag är själv seglare och skärgårdsälskare, men har svårt att hetsa upp mig över den förändrade havshorisonten. I större delen av skärgårdsområdet kommer projektet inte att märkas och särskilt inte i naturhamnarna. Men visst vore det trevligare om den vindkraft som är nödvändig hamnar i kustområden som man sällan eller aldrig besöker.

Agerandet är i linje med hur många moderatledda kustkommuner hanterar lokala vindkraftprojekt. Det hindrar den snabba utbyggnad av elproduktionen som är en förutsättning för att koldioxidutsläppen skall minska i den takt som krävs för att klara utsläppsmålen. Alternativen med flytande vindkraftverk längre ut till havs eller små kärnkraftverk kan inte realiseras snabbt nog och leder till högre elpriser.

 

Allt hänger dock inte på Långgrundsprojektet. Det finns många andra förslag till mer vindkraft till havs. Alla ger samma slag av miljöpåverkan men i olika omfattning. Enskilda kommuner kan knappast avgöra vilka anläggningar som stör minst. Därför bör det vara regeringens uppgift att besluta om vilka projekt som är lämpligast efter en sammanvägd bedömning, där även förändrad  landskapsbild beaktas.

Om mark- och miljödomstolen ger grönt ljus för Långgrund bör den ekonomiska kompensationen för ändrad havshorisont förhandlas med Svea Vind, om erbjudandet om mellan 70 till 170 miljoner kronor per år anses otillräckligt. Helst bör också medborgarnas åsikt inhämtas genom folkomröstningar.

Min uppmaning till Moderaterna i kustkommunerna är: Tänk om, genomför rådgivande folkomröstningar och låt sedan regeringen avgöra Långgrunds framtid. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa