För ett grönare, säkrare och friare Europa

Debatt 16 februari 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Unionens dragningskraft är stark för många européer som inte är en del av den. Våra gemensamma europeiska värderingar och demokratiska institutioner, vårt välstånd och den fred och frihet vi numera lever i. Det är vad Ukraina hoppas vinna. Allra tydligast är det när ukrainska styrkor innan årsskiftet återtog Cherson och hissade EU-flaggan bredvid Ukrainas flagga. Sverige har nu ordförandeskapet – det är en långsiktig svensk investering, där ett effektivt och resultatorienterat genom­förande lägger grunden för större svenskt inflytande i EU framöver. 

 

Fyra områden präglar det svenska ordförandeskapet:

EU:s yttre och inre säkerhet: EU:s snabba och beslutsamma svar på den ryska aggressionen mot Ukraina var ett styrkebesked. Att behålla denna enighet både vad gäller förstärkt stöd till Ukraina och sanktioner mot den ryska regimen kommer att bli en helt central uppgift. EU:s yttre och inre säkerhet är viktig. Vi behöver förstärkt bevakning av EU:s yttre gräns och reformerad migrationspolitik, samt utökat polissamarbete för att bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet.

Klimat och grön omställning: Klimatförändringarna är ett av vår tids stora gränsöverskridande problem, och EU är en av världens viktigaste klimatpolitiska aktörer. EU är också Sveriges viktigaste klimatpolitiska plattform. Regeringen kommer att verka för att EU snabbt minskar sitt beroende av rysk gas och andra fossila energikällor.

Europeisk konkurrenskraft: EU behöver en långsiktig agenda för att stärka Europas konkurrenskraft. EU har under lång tid nedprioriterat konkurrenskraften till förmån för kortsiktiga satsningar och komplicerade regelverk. Alla medlemsländer har – precis som Sverige – mycket att vinna på ett ekonomiskt starkt EU och då krävs mer frihandel och konkurrenskraft.

Demokrati och rättsstat: Demokratiska värderingar och rättsstatens principer utgör grunden för vårt samarbete. Oberoende rättssystem och fungerande demokratiska institutioner är en förutsättning för ömsesidig tillit. Att slå vakt om den liberala demokratins grundläggande principer är därför en kärnuppgift för regeringens ordförandeskap.
 
 

Sverige är ordförande i EU för tredje gången. Vi gör det i en svår tid med flera parallella kriser: Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina, i krigets kölvatten en energikris och stora ekonomiska svårigheter. Och hotet från klimatförändringarna. Arbetet att hitta gemensamma linjer kommer att bli prövande. Att hålla samman unionen i en tid präglad av krig och kris kommer att vara en svår och ansvarsfylld uppgift.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa