Föräldraledigheten måste bli mer jämställd

Det behövs politiska reformer som underlättar för alla föräldrar att få ihop livspusslet med arbete och föräldraskap, utan att gå ner i arbetstid eller hamna i skadlig stress och ohälsa, skriver Therese Svanström, TCO.

Det behövs politiska reformer som underlättar för alla föräldrar att få ihop livspusslet med arbete och föräldraskap, utan att gå ner i arbetstid eller hamna i skadlig stress och ohälsa, skriver Therese Svanström, TCO.

Foto: Martina Holmberg / TT

Debatt2023-03-03 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att kunna bestämma över sitt eget liv och försörja sig själv utan att vara ekonomiskt beroende av någon annan är det avgörande att finnas på arbetsmarknaden och få betalt för sitt arbete. När det kommer till familjens livspussel tar ofta kvinnor större ansvar genom deltidsarbete, lång föräldraledighet, vabb, vobb och alla anpassningar vi gör som föräldrar. Detta får negativa konsekvenser för kvinnors inkomst och hälsa på både kort och lång sikt. 

Därför är det med oro TCO konstaterar att föräldraledigheten i Södermanland är ännu mer ojämställd än vad som syns i statistiken. 

Här i Södermanland är kvinnor borta från arbetet i 9,1 månader under ett barns två första år om man ser till betald föräldraledighet. Den siffran stiger till 12,7 månader när den obetalda ledigheten räknas in. För män är motsvarande siffror 2,3 och 3 månader. Kvinnor i Södermanland är alltså frånvarande från jobbet utan ersättning längre tid än män är föräldralediga både med och utan ersättning. Detsamma gäller i landet som helhet.

TCO menar att lika möjligheter att arbeta och få ihop livspusslet är central för ekonomisk jämställdhet. Alla föräldrar ska kunna kombinera arbete och föräldraskap. I dag är det främst kvinnor som anpassar arbetslivet då de blir föräldrar och ojämställd föräldraledighet påverkar kvinnors karriär, inkomst och slutligen pension negativt. För att förändra detta krävs både politiska reformer och förändrade normer. Inte minst på arbetsplatserna.

Det behövs politiska reformer som underlättar för alla föräldrar att få ihop livspusslet med arbete och föräldraskap, utan att gå ner i arbetstid eller hamna i skadlig stress och ohälsa. Det behövs reformer som gör att föräldrar delar lika på föräldraledigheten när barnen är små. 

TCO är för en tredelning av föräldraförsäkringen, men det finns även andra sätt att uppmuntra föräldrar att dela mer lika. Även arbetsgivares agerande är viktigt.

Om fler män i Södermanland tar en större del av föräldraledigheten och ansvaret för barnen när de växer upp slipper kvinnor i Södermanland halka efter inkomstmässigt när barnen kommer. Arbetsgivare kan också bidra genom att se till att ha samma förväntningar på sina anställda när de blir föräldrar. 

Vi ser att de steg mot ökad jämställdhet som redan är gjorda tyvärr inte kan tas för givna. Därför är det nu dags för nya steg för att nå målet om ekonomisk jämställdhet. Det tjänar både kvinnor, män och Sverige som land på.