Förändring krävs för Nyköpingsån

Vi är trygga med det beslutsunderlag som tagits fram och vi ser fram emot att fatta beslut i frågan och utveckla Nyköpingsån, skriver Urban Granström (S) och Ahmad Eid (M).
Vi är trygga med det beslutsunderlag som tagits fram och vi ser fram emot att fatta beslut i frågan och utveckla Nyköpingsån, skriver Urban Granström (S) och Ahmad Eid (M).

Debatt 15 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nya miljökrav gör att Sveriges alla ägare till vattenkraftverk måste göra förändringar. Eftersom Nyköpings kommun äger kraftverken i Nyköpingsån gäller det även oss. Vi har alltså inget val att låta allt vara som det är i dag. I dagsläget är sista dagen för att lämna in ansökan gällande Nyköpingsån den första februari 2024.

Det inriktningsbeslut som kommunfullmäktige har tagit är det förslag som vi förväntas skicka in till mark- och miljödomstolen och som de ska ta ställning till. Domstolen kan ha synpunkter. Den slutliga förändringen av kraftverken och därmed ån är därför inte satt i detalj ännu.

Men det alternativ som vi har fattat beslut om är på inga sätt framtaget på lösa grunder. Ordentliga utredningar av vattennivåer och konsekvenser har gjorts och presenterats för politiker i samtliga partigrupper i kommunen. Utredningsarbetet har pågått en längre tid. Efter ett regeringsbeslut sköts ansökningstiden för Nyköpingsån upp ett år vilket givit Nyköpings kommun ytterligare tid att utreda.

 

Nyköpingsån, både som den ser ut i dag och som den ser ut i framtiden, kommer att ha påverkan på djur och natur. Vår roll och ambition är att fatta beslut om det alternativ enligt lagkraven som har mest positiv och minst negativ påverkan både nu och i framtiden.

Kostnaderna för miljöanpassningarna är beräknade till 38 miljoner. Vattenkraftens miljöfond kan stå för upp till 85 procent av kostnader och dessutom ersätta produktionsbortfall i de kraftverk som avvecklas. Att inte skicka in en ansökan riskerar göra att Nyköpings kommun tvingas göra förändringar utan stöd från vattenkraftens miljöfond.

Vi är trygga med det beslutsunderlag som tagits fram och vi ser fram emot att fatta beslut i frågan och utveckla Nyköpingsån, som både är, har varit och kommer att vara en livsnerv för Nyköpingsborna. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa