Företagandet behöver fungerande ägarskiften

Att överföra ett företag till nya ägare är en process som kräver förberedelse och tar tid. Företagarnas undersökning visar att väldigt många företagsledare underskattar tiden ett ägarskifte tar, skriver Thomas Bydström och Patrick Krassén, Företagarna.

Att överföra ett företag till nya ägare är en process som kräver förberedelse och tar tid. Företagarnas undersökning visar att väldigt många företagsledare underskattar tiden ett ägarskifte tar, skriver Thomas Bydström och Patrick Krassén, Företagarna.

Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Debatt2023-08-22 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I och med att företagsledare blir äldre blir också allt fler ägarskiften aktuella. Nu efter sommaren är det många företagare som funderar på sin egen och sitt företags framtid. Ett ägarskifte är en otroligt viktig händelse i ett företag. Varför är det då så krångligt, dyrt och tidskrävande?

En del av ett gott företagsklimat och ett välfungerande näringsliv är att företag kan överföras mellan ägare på ett enkelt och smidigt sätt. Det gäller oavsett om ägandet skiftas till familjemedlemmar, anställda eller utomstående.

Ett ägarskifte i ett företaget påverkar både företaget och dess anställda, kunder, leverantörer, närsamhälle – och inte minst ägarna själva.

I en färsk rapport visar Företagarna att medelåldern hos landets företagsledare är nästan tio år högre än för befolkningen i snitt. I Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa finns sammanlagt närmare 500 företagare som är 65 år eller äldre, och deras företag sysselsätter totalt cirka 1 300 personer. I hela riket handlar det om 53 000 företag med fler än 200 000 anställda.

Att överföra ett företag till nya ägare är en process som kräver förberedelse och tar tid. Ett oroväckande resultat av Företagarnas undersökning är att väldigt många företagsledare underskattar tiden ett ägarskifte tar. Tre av fyra bedömer att ett ägarskifte tar max två år – men för ägarledda företag handlar det ofta snarare om fem år eller mer, i synnerhet utifrån skatteaspekter.

De förändringar i skattelagstiftningen som genomfördes 2019 har gjort generationsskifte i familjen mer attraktivt men ytterligare förändringar behövs. Kravet på att företagaren måste vara borta från verksamheten i fem år för att undvika hög beskattning vid överlåtelsen borde minskas till en kortare period. Det skulle också göra det lättare att tillvarata företagarens kompetens och erfarenhet vid ägarskifte. Det behövs också förbättrade informationsinsatser: till exempel skulle råd om hur man förbereder ägarskifte kunna lyftas fram bättre på myndighetsportalen verksamt.se.

Slutligen behöver också småföretagens tillgång till finansiering förbättras. I detta har bankerna en viktig roll. I Företagarnas finansieringsrapport, som släpptes i maj i år framkom det att bristen på lokalkännedom är en stor anledning till att så få små och medelstora företag lånar pengar. För att underlätta finansiering av ägarskiften är det viktigt med kännedom om företaget i fråga. Att många lokala bankkontor stängts de senaste åren har gjort detta svårare, visar ny forskning – den trenden behöver vändas.

Ett bättre företagsklimat är angeläget både för jobben och för skatteintäkterna. För ett bättre företagsklimat behövs bättre förutsättningar för att låta företag gå vidare till nya ägare när tiden för det är mogen.