Företagsamhet, jämlikhet och valfrihet i Oxelösund

Den nya politiska koalitionen har nu majoritet i kustkommunen. Nu sätts arbetet i gång, skriver Dag Bergentoft (M) med flera.
Den nya politiska koalitionen har nu majoritet i kustkommunen. Nu sätts arbetet i gång, skriver Dag Bergentoft (M) med flera.

Debatt 5 januari 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ny majoritet i Oxelösund efter 72 år! Sedan år 2012 har vi på torsdagarna lyssnat in medborgarnas synpunkter. Det har också lagt grunden till det vi gått till val på. Den nya politiska koalitionen har nu majoritet i kustkommunen. Nu sätts arbetet i gång.

 

Oxelösund ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och valfrihet. Vi vill tillsammans med näringslivet knyta närmare samarbete för att utveckla Oxelösund. Det är glädjande att Oxelösund blev årets klättrare i Svenskt Näringslivs ranking. Nu tar vi nästa steg för att bli ännu bättre. Politikens attityd till företagare behöver stärkas. Kommunen ska inte konkurrera om entreprenad. Kommunen ska varken bygga eller äga ny restaurang vid Läget. Vi vänder oss till näringslivet som är duktiga på att äga, utveckla och driva.

Kommunen ska även präglas av jämlikhet. I skolan ska alla känna en trygghet och få den pedagogiska utbildning  och förutsättningar som vi har skyldighet att ge den enskilde så att de får sina bästa förutsättningar till resultat. En flexibilitet där var och en får undervisning på sin nivå och där specialintresse tas tillvara genom olika inriktningar i skolorna.

Men också att ta vara på all kompetens som finns i en kommun. Vi är öppna för volontärverksamhet. I jämlikhet ingår individens rätt till egen och fri utveckling och tydligt stöd för att finna sin plats i arbetslivet. 

 

Äldreomsorgen ska präglas av nöjda  nyttjare och valfrihet. Det blir främst en stor fördel för medborgaren som kan göra egna val. Men det blir även bra för personal som har fler arbetsgivare att välja på. 

Nybyggnation av skolor, äldreboenden och olika typer av bostäder ska planeras och genomföras genom klokskap. Bostäder ska byggas i en prioriterad ordning och där efterfrågan finns och ska passa in i området

När både medborgare som besökare åker runt i kommunen så är skyltfönstret en viktig signal. Det ska vara grönt, snyggt och fint där underhållsplaner är givna liksom tillgänglighet till vår underbara skärgård och naturområden.

 

Vi vill minska den politiska och administrativa överbyggnaden så att vi kan använda skattemedlen mer effektivt och även sänka skatten för våra invånare. Vi  jämför oss gärna med andra kommuner så kommit långt inom olika utvecklingsområden. Vi ser till ett lösningsorienterat arbetssätt där öppenhet och transparens råder. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa