Försvaret hör ihop med energiproduktionen

Hela Sverige behöver försvaras, även på ställen där det finns vind, vatten och solkraft. Att ha flera olika elproduktioner bidrar till totalförsvaret, skriver Rickard Nordin (C) och Martina Johansson (C).
Hela Sverige behöver försvaras, även på ställen där det finns vind, vatten och solkraft. Att ha flera olika elproduktioner bidrar till totalförsvaret, skriver Rickard Nordin (C) och Martina Johansson (C).

Debatt 29 augusti 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den gröna omställningen av samhället bidrar till minskade utsläpp, nya jobb, landsbygdsutveckling och mycket mer. Den stärker också det säkerhetspolitiska läget, eftersom vi blir mindre beroende av energi och olja från skurkstater som Ryssland. Därför är det anmärkningsvärt att Försvarsmakten fortsätter att bromsa utbyggnaden av såväl vindkraft som solenergi, ofta på oklara grunder. Det finns tekniska lösningar som skulle både stärka försvarsförmågan och öka elproduktionen.


För ett par år sedan skrev försvarsberedningen att vid krig kommer förmodligen den svenska kärnkraften behöva stängas av säkerhetsskäl och därför finns det behov av att öka förutsättningarna för mer lokal produktion av el. 

Centerpartiet förhandlade under förra mandatperioden fram krav på Försvarsmakten att de ska öka samverkan kring just energiproduktion, men det har nuvarande regering slopat helt. Nu ges inga förhandsbesked alls och all dialog har upphört. Det skapar stora svårigheter att investera i både vindkraft och solkraft. 

 

Det råder inget tvivel om att det finns ett behov av mer lokal produktion och just nu möts både klimat och försvarsintressen. Vi är beroende av en robust elförsörjning. Ny förnybar energi kan bidra och tränger samtidigt ut rysk olja och gas. 

Det finns andra länder där samarbetet går mycket bättre. I de länderna finns ett tydligt engagemang nationellt för att få vindkraft på plats och att dialogerna fungerar bättre. Regeringen behöver ställa tuffa krav på myndigheterna att kompromissa och gemensamt peka ut lämpliga områden för vindkraft och solenergi både till havs och på land. Ett antal regelförenklingar krävs för att få till mer förnybar energi. Här kommer några förslag: 

  • Se över vilka områden som får användas för energiproduktion. Andra länder klarar försvar tillsammans med vind och solproduktion. Det borde även Sverige.
  • Slopa kravet på blinkande lampor högst upp i vindkraftverket när inga flygplan är i närheten. Fungerar till exempel Norge där det är släkt på den norska sidan av gränsen men lyser på den svenska sidan. 
  • Inför möjligheten för till exempel försvaret att få ersättning vid etablering av ny energiproduktion, så de kan komplettera eller ändra sina anläggningar vid behov. 
  • Vid installation av solcellsparker ställ krav på störningsfrihet istället för totalförbud, här krävs att forskningen även är med och tar fram möjliga lösningar. 

 

Hela Sverige behöver försvaras, även på ställen där det finns vind, vatten och solkraft. Att ha flera olika elproduktioner bidrar även det till totalförsvaret. 

Regeringen behöver agera för att stärka engagemanget nationellt för utbyggnad av förnybar energi. Genomför de förslag som vi har presenterat. Genom att ensidigt fokusera på kärnkraft slår man undan benen för andra möjliga lösningar som bidrar till hela Sveriges utveckling. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa