Fossilfritt stål behöver en regional biogasexpansion

Debatt 11 november 2021 05:40
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

SSAB:s planer för fossilfri ståltillverkning kräver stora mängder förnybar biogas i Oxelösund. Detta är en stor utmaning, men som tur är finns det olika lösningar. Tre vägar framåt som kan möjliggöra denna omställning är: (i) en anläggning för termisk förgasning av restprodukter från skogen, (ii) nya anläggningar för rötning av avfall och restprodukter i regionen och (iii) inköp av flytande biogas från marknader inom och utom Sverige. Sannolikt kommer alla dessa tre behövas för att säkerställa de volymer av biogas som behövs och SSABs behov är en viktig möjliggörare för att utveckla området. 

Vi från kompetenscentrumet Biogas Research Center, som inkluderar bland andra LRF och SSAB, driver just nu en förstudie av hur mycket biogas som skulle kunna produceras i närområdet och hur det skulle kunna driva på omställningen till hållbarhet och utveckling i flera sektorer. Inom lantbruket kan till exempel gödsel rötas och nya växtodlingsmodeller utvecklas som ger mer biogas och biogödsel. Lantbruket kan på detta sätt binda in mera kol, göra stor klimatnytta och stärka sin ekonomi. 

Med en kraftfull expansion av produktionen kan också biogas fortsätta göras tillgängligt för transporter. Det blir inget fossilfritt stål om inte också lastbilarna drivs fossilfritt. Efterfrågan av mycket biogas från SSAB gör det möjligt att planera för tekniksprång och driva på utvecklingen av mer effektiv produktion.  

 

I kölvattnet av den statliga utredningen ”Mer biogas – för ett hållbart Sverige” finns nu föreslagna produktionspremier för biogas i budgeten. Det skickar en signal om att staten vill se snabb utveckling av biogasområdet eftersom det är viktigt för klimatet och hållbarheten. Andra fenomen som talar för biogasen är att mer och mer av den produceras i flytande form, vilket gör den lättare att distribuera och att flera nya, privata aktörer kommit in på den svenska marknaden. Dessa förändringar kan möjliggöra det föreslagna nationella målet om tio TWh biogas 2030, från de två som produceras nu. Och det kommer att behövas, med tanke på behov från industrier som måste bli fossilfria och transportsektorns stora behov av hållbara alternativ till elektrifiering. 

Det goda med en sådan utveckling är att den också kan driva på en regional omställning där miljö- och hållbarhet kan förenas med goda affärer och stärkt konkurrenskraft i industri och lantbruk.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa