Fundera på varför så många är emot luftledningar

Förslaget att lagstifta om ett teknikval som luftledning är att förstöra den demokratiska processen som lagtexterna har som ett starkt syfte att vilja värna, skriver Gustav Hermelin, Alette Sederholm med flera från Föreningen Gräv Ner - för markkabel i Södermanland.

Förslaget att lagstifta om ett teknikval som luftledning är att förstöra den demokratiska processen som lagtexterna har som ett starkt syfte att vilja värna, skriver Gustav Hermelin, Alette Sederholm med flera från Föreningen Gräv Ner - för markkabel i Södermanland.

Foto: Tommy Kägo

Debatt2023-12-02 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fredrik Olovsson, Socialdemokraternas energi- och näringspolitiska talesperson tycker man ska lagföra luftledning som enda alternativ för landets kraftfulla omställning till ett elektrifierat samhälle (SN 22/11). Som exempel pekar han på kraftledningsplanerna för 130kV mellan Hedenlunda och Oxelösund. Olofssons huvudsakliga skäl synes vara att påskynda processen med att uppföra elledningar. Om man valt markkabelteknink på denna sträcka hade arbetet med elanslutningen varit igång och tiden hade inte varit en fråga.

Statens Energimyndighet bedömer i sin rapport – Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering – att Sveriges elbehov kommer att fördubblas år 2035.

För att kunna bemöta detta behövs en stor uppgradering med noggrann planering, genomtänkta tekniska lösningar och omsorgsfull värdering av miljö- och klimateffekter. En parameter som ofta glöms i ivern att skynda på tillståndsprocesserna är att visa en bild av samhällelig tillväxt och utveckling inom samtliga samhällssektorer som en konsekvens av utbyggnaden.

Förslaget att lagstifta om ett teknikval som luftledning, en för ovanstående exempel felaktig teknisk lösning och som dessutom förespråkas av en bransch som av principskäl inte kan acceptera en annan teknik, är att förstöra den demokratiska processen som lagtexterna har som ett starkt syfte att vilja värna.

Markkabeltekniken har mer än 50 år på nacken. Utvecklingen, kunskap och erfarenheter går snabbt framåt. Den negativa bild som blåses upp beror på nätbolagens ovilja att ta till sig annan teknik än deras befintliga. Ett statiskt beteende i en värld som är under ständig förändring. Vårt samhälle har växt ifrån den lösning som nätbolagen håller fast vid. Markkabelteknik är en anpassning in i framtiden. I den omvärldssituation som råder framgår det med all tydlighet att markkabelsystem är en betydligt bättre lösning även ur beredskapssynpunkt.

Ingen politiker borde tycka att det är rimligt att hålla fast vid denna äldre tekniska lösning. De ledningar som byggs i dag låser fast och begränsar en utveckling på landsbygden. 

Vi tycker även att politiken bör fundera på vilken samhällsutveckling vi vill ha i landet relaterat till de omvärldsfaktorer som vi bevittnar idag, och anpassa den svenska elekrifieringstrategin efter det. Vi tycker att politiken också bör fundera på varför det finns sådan opinion i landet mot luftledningar. 

Framgångsrik näringslivssatsning har lett till god kompetens hos den tillverkande industrin på markkabelsystem i Sverige. Politiken bör föregå med gott exempel och inte göra som Olofsson vill – gå baklänges in i framtiden!