Funktionsmedicin blir en revolution för folkhälsan

Funktionsmedicin erbjuder ett helt nytt angreppssätt mot folksjukdomar. Det är som att få en GPS för sin hälsa, skriver Peter Martin med flera.

Funktionsmedicin erbjuder ett helt nytt angreppssätt mot folksjukdomar. Det är som att få en GPS för sin hälsa, skriver Peter Martin med flera.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Debatt2023-02-18 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nästan varannan sörmlänning lider i dag av minst en kronisk folksjukdom. I Sverige kämpar fem miljoner människor varje dag mot allt från magbesvär och högt blodtryck till reumatiska sjukdomar eller problem med sköldkörteln. Men trots att över 80 procent av vårdbudgeten läggs på att behandla folksjukdomarna fungerar inte svensk sjukvård för alla patienter. Nu är det dags att tänka om och tänka nytt.

En möjlig lösning är att införa funktionsmedicin i Region Södermanland. Funktionsmedicin är en form av precisionshälsa med fokus på sjukdomens underliggande orsaker, snarare än att behandla symtomen. Skräddarsydda effektiva behandlingar och förebyggande åtgärder baseras på individuell kartläggning av genetik, biokemi, miljö och livsstil. Genom att ta till oss den senaste forskningen om tarmflora, kost och inflammation kan vi förbättra prognosen för många kroniska sjukdomar och minska läkemedelsanvändningen.

Enligt WHO är de huvudsakliga orsakerna till kroniska sjukdomar kända och om de eliminerades skulle minst 80 procent av all hjärt- och kärlsjukdom, stroke och typ 2-diabetes, liksom minst 40 procent av all cancer kunna förebyggas. En huvuduppgift för läkare borde därför vara att också förebygga sjukdomar, inte bara att behandla dem. Funktionsmedicin och precisionshälsa ger oss möjlighet att göra detta på ett systematiskt, kostnadseffektivt och individuellt anpassat sätt.

Vi föreslår tre konkreta åtgärder:

1. Skapa en nationell strategi med riktlinjer för hur funktionsmedicin på bästa sätt ska integreras i sjukvården. 

2. Inkludera prevention och funktionsmedicin i läkarutbildningen. Vidareutbilda Sveriges alla läkare som har patientkontakt i nutrition.

3. Finansiera forskningen om funktionsmedicin och annan precisionshälsa, så att vi snabbt kan få ökade kunskaper om dess effektivitet och möjligheter.

Funktionsmedicin erbjuder ett helt nytt angreppssätt mot folksjukdomar. Det är som att få en GPS för sin hälsa, som kan visa vägen till långsiktigt god hälsa och bättre livskvalitet för miljoner människor. 

För att ta vara på dessa möjligheter är nytänkande lika viktigt som pengar. Vi uppmanar läkarkollegor, politiker och beslutsfattare inom regioner och riksdag att släppa prestigen och närma sig funktionsmedicin och precisionshälsa med öppenhet och nyfikenhet.