Gårdsförsäljning – för en levande landsbygd

Debatt 18 februari 2022 05:04
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Landet sprudlar av entreprenörer när fritidsintresset för mat och dryck kan bli till arbetstillfällen. Gnesta är bara ett i raden av exempel som sätter Sörmland på kartan i att erbjuda hög kvalitet på småföretagare som ägnar sig åt exempelvis bryggeriets konst. Landet har en kraftig ökning av entreprenörer som startat små bryggerier och andra hantverksmässiga dryckesprodukter. En företagsamhet och utveckling som vi moderater i Södermanland är mycket stolta och glada över. Dessa entreprenörer är viktiga jobbskapare och viktiga företag inom besöksnäringen och då framför allt på mindre orter och på landsbygden. 

 

Intresset för hantverksmässig mat och dryck växter och det finns ett starkt intresse för ursprung och närproducerade livsmedel hos allmänheten. Samtidigt växer intresset för turism med fokus på mat och dryck. För oss moderater är det helt centralt att Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas tillvara i hela landet, och att människor och företag i hela landet ska kunna växa och utvecklas. 

 

Precis som det idag är tillåtet att sälja lokalt producerade ostar och korvar på en gård ska det vara tillåtet att sälja egenproducerat öl och vin till gårdens besökare. Därför vill vi stärka företagande på landsbygden, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning. Det attraherar både duktiga entreprenörer och besökare med intresse för gastronomi. Gårdsförsäljningen är en möjliggörare för att skapa ett blomstrande näringsliv i de mindre kommunerna utanför de större städerna. 

 

Sörmland har flera små producenter av vin och öl som skulle kunna sälja sina produkter direkt i stället för att gå omvägen via Systembolaget. Många vittnar om besvikna besökare som inte kunnat köpa med sig det hantverksproducerade ölet eller vinet som de fått se produceras. I Finland och delar av Europa är gårdsförsäljning av lokalt producerade varor en viktig del av landsbygdens näringsliv och intäkter. För Sörmlands del skulle gårdsförsäljning gynna både turism och företagsamhet, 

 

Gårdsförsäljning är en viktig frihetsreform för en levande landsbygd. För oss moderater är det självklart att det ska vara attraktivt att leva, bygga och driva företag i hela vårt avlånga land.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa