Gnestahem, kom tillbaka till förhandlingsbordet

Genom att vägra förhandla om hyror visar Gnestahem brist på respekt gentemot sina hyresgäster. Det är inte bara ansvarslöst, det är också orättvist och ohållbart, skriver Annelott Lindén, Hyresgästföreningen Gnesta.

Genom att vägra förhandla om hyror visar Gnestahem brist på respekt gentemot sina hyresgäster. Det är inte bara ansvarslöst, det är också orättvist och ohållbart, skriver Annelott Lindén, Hyresgästföreningen Gnesta.

Foto: Andreas Tun Hedfors

Debatt2024-03-18 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Gnestahems relation till sina hyresgäster har historiskt präglats av ömsesidig respekt och samarbete. Tyvärr har denna relation nu tagit en oroväckande vändning. För andra året i rad har bolaget valt att vända sig till Hyresmarknadskommittén, som är ett partssammansatt tvistlösningsorgan när kommunala bolag och Hyresgästföreningen inte kan hitta en förhandlingsöverenskommelse, för tvistelösning i stället för att förhandla med Hyresgästföreningen. Gnestahems agerande sätter hela relationen på spel.

Förra året valde bolaget att gå direkt till Hyresmarknadskommittén efter att ha avfärdat vårt första bud och inte rört sig alls från sitt ursprungliga yrkande. I år har situationen eskalerat ytterligare. Förhandlingarna har inte ens inletts. Hyresgästföreningen har inte fått möjlighet att presentera något motbud alls. Gnestahem har helt enkelt dragit sig tillbaka från förhandlingarna innan de ens börjat.

Vi är väl medvetna om de ekonomiska utmaningar som bolaget står inför. Men det är viktigt att komma ihåg att dessa utmaningar delas av oss, hyresgästerna. Många av oss kämpar med ekonomin i dessa svåra tider. Matpriser och andra kostnader stiger, och många har inte återhämtat sig från de ekonomiska förlusterna som pandemin medförde. För många av oss utgör varje krona som läggs till hyran en tung börda på redan strama hushållsbudgetar. Vi är inte bara siffror i en statistik över bostäder, vi är människor med verkliga behov och bekymmer.

Genom att förhandla om hyrorna försöker vi balansera våra hyresgästers ekonomiska behov med bolagets intressen. Det är därför dags att återställa tillit och respekt i förhandlingarna och se till att båda parter kan mötas i förhandlingar där våra intressen får komma till uttryck i en öppen dialog. Hyresmarknadskommittén kommer inte att ta hänsyn till detta. Därför är det viktigt att vi får återuppta förhandlingarna där båda parters perspektiv tas i beaktande.

Genom att vägra förhandla om hyror visar Gnestahem brist på respekt gentemot sina hyresgäster. Det är inte bara ansvarslöst, det är också orättvist och ohållbart. Hyresgästerna förtjänar att bli hörda och att deras behov tas på allvar.

Vi vänder oss nu till politikerna i Gnestahems styrelse och ställer en enkel fråga: Är detta verkligen hur ni vill att bolaget ska skötas? Är det er vision att ignorera hyresgästernas rättigheter och behov? Vi uppmanar er att arbeta för att bolaget drar tillbaka sitt ärende från hyresmarknadskommittén och kommer tillbaka till förhandlingsbordet.

Ta ansvar, kom tillbaka till förhandlingsbordet. Gör upp med oss. En skiljeman kommer inte att ta ansvar för hyresmarknadens utveckling som vi kan göra tillsammans. För det krävs samtal, att vi bygger förtroende mellan två parter som har gemensamma intressen. Respekt för varandras roller. Vi är redo för de samtalen, varför är inte ni det?