Goda framtidsutsikter för studenter

All utbildning ska hålla hög kvalitet. De aviserade försämringarna i utbildningsstandarden med ännu färre föreläsningar och begränsad kontakt med lärare måste med kraft avvisas, skriver Göran Arrius och Titus Fridell, Saco.

All utbildning ska hålla hög kvalitet. De aviserade försämringarna i utbildningsstandarden med ännu färre föreläsningar och begränsad kontakt med lärare måste med kraft avvisas, skriver Göran Arrius och Titus Fridell, Saco.

Foto: Anders Wiklund/TT

Debatt2024-04-02 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Just nu går tusentals unga vuxna i Sörmland och funderar på sin framtid. Ska de välja en universitetsutbildning i höst och vilken utbildning ska de i så fall satsa på? 

Du som är i valet och kvalet måste låta ditt intresse styra och hjärtat får vara med i studievalet. Men det är lika viktigt för dig att ta reda på så mycket det går om arbetsvillkor, karriärmöjligheter och framtidsutsikter. Målet måste vara att du och så många som möjligt ska hitta vägen till drömyrket. 

Vi har inför årets höstantagning till universitet och högskolor tittat på arbetsmarknaden fem år framåt då de flesta är färdiga med sin utbildning. Exempel på yrkesgrupper som kommer att ha lätt att få jobb efter examen är officer, bibliotekarie, arbetsterapeut och präst. För arkitekter hälsovetare och beteendevetare blir det däremot lite tuffare. För dessa yrkesgrupper bedömer vi att det kommer att vara hård konkurrens om jobben efter examen. 

Oavsett utsikterna är det viktigt att du som student ställer krav på en utbildning som ger dig en god grund för arbetsmarknaden. Det handlar om att rikta krav mot dem som bestämmer både lokalt och nationellt. Så här ser Sacos viktigaste krav ut kopplat till den högre utbildningen:

  • All utbildning ska hålla hög kvalitet. De aviserade försämringarna i utbildningsstandarden med ännu färre föreläsningar och begränsad kontakt med lärare måste med kraft avvisas. Om Sverige ska vara ett kunskapsland i framkant, måste all utbildning hålla hög kvalitet.
  • Akademikers kunskaper och kompetens måste synliggöras, värderas och belönas i samhället. Utbildning är en investering som är lönsam för samhället men inte alltid för individen. Det duger inte. 
  • Studenter förtjänar goda villkor under utbildningstiden. Det handlar om stärkt studenthälsa, att garantera en rimlig tillgång till studentbostäder så att det blir möjligt att flytta till studieorten efter antagning och att studiestödet ska vara tillräckligt för att kunna studera på heltid och inte tvingas jobba mer än plugga.

Med en akademisk utbildning i bagaget och en vilja att fortsätta utvecklas genom livet är du väl rustad för en föränderlig och spännande framtid. Men en högskoleutbildning är en stor investering, både i tid och pengar. Därför är det viktigt att din utbildningsinvestering leder till ett spännande jobb, bra lön eller det som är viktigast för just dig.