Gränserna inom Norden behöver vara öppna

De nordiska regeringarna bör kommunicera tydligt och gemensamt; eventuella gränsstängningar måste ske i nordiskt samförstånd, skriver Christina Eriksson och Bo Höglander, Föreningen Norden Nyköping/Oxelösund.
De nordiska regeringarna bör kommunicera tydligt och gemensamt; eventuella gränsstängningar måste ske i nordiskt samförstånd, skriver Christina Eriksson och Bo Höglander, Föreningen Norden Nyköping/Oxelösund.

Debatt 23 mars 2021 05:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 23 mars varje år firas Nordens dag och markerar att den nordiska överenskommelsen Helsingforsavtalet skrevs under 1962. Föreningen Norden vill peka på hur viktigt det vikten av att de nordiska länderna jobbar tillsammans för att lösa gemensamma samhällsutmaningar samt att vi lokalt bör stödja den nordiska sammanhållningen. 

 

Folkhälsomyndigheten gav häromdagen en tydlig signal till regeringen, rapporterade Sveriges Radio. Inreseförbudet från Norge och Danmark kan enligt myndigheten hävas. I stället kan samma regler som gäller som för resande från andra EU-länder tillämpas. 

Risken att resande från våra grannländer skulle bidra till fortsatt spridning av den brittiska mutanten av coronaviruset bedöms nämligen som liten, skriver Folkhälsomyndigheten i en hemställan till regeringen.

Sveriges inrikesminister Mikael Damberg sa apropå detta att regeringen ska ta ställning till Folkhälsomyndighetens hemställan och ge besked innan det nuvarande inreseförbudet löper ut den 31 mars. En ytterst lämplig dag för ett sådant positivt besked vore väl den 23 mars!

 

Nyligen sammanfattade Föreningen Nordens generalsekreterare, Josefin Carlring, några nödvändiga åtgärder i samma riktning:

* Sverige bör föregå med gott exempel och omvärdera beslutet om gränsstängning mot Norge (eller tydligare motivera nyttan med beslut om stängd gräns, länderna emellan)!

* De nordiska regeringarna bör kommunicera tydligt och gemensamt; eventuella gränsstängningar måste ske i nordiskt samförstånd! 

* De nordiska regeringarna bör låta Nordiska Ministerrådet agera krisorgan i Norden med uppgift att arbeta både proaktivt, samordnande och kommunikativt under kriser!

Nordens betydelse för Sveriges välfärd och trygghet kan inte underskattas. Nära en tredjedel av Sveriges befolkning har en nära relation till ett annat nordiskt land. Var tionde svensk har någon gång bott i annat nordiskt land. Att uppmärksamma och fira det nordiska samarbete är en nationell angelägenhet! 

 

De nordiska länderna står varandra nära. Liksom syskon liknar vi varandra. Vi lever på liknande sätt, både inom välfärd, sociala normer och kulturella uttryck. Vi gnabbas med varandra och debatterar, men om samma frågeställningar. Som syskonen i en familj tävlar vi och vill vara bäst. 

I Norden är varje land litet var för sig, men tillsammans är vi starka. För några år sedan beslöt de nordiska statsministrarna i en vision att ”Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030”.

 

Vi måste lära oss att lyssna på varandra, ta lärdom av varandra. Hitta en gemensam väg ut ur pandemin. Återupprätta tilliten. Och förstå värdet av varandras olikheter i ett gemensamt nordiskt ”familjesamarbete”. Så för att syskonen i den nordiska familjen ska kunna hitta en konstruktiv väg framåt är vårt förslag en nordisk familjeterapi

Ämnen du kan följa