Handeln bör självreglera sin kontanthantering

Nu bör handeln ta samhällsansvar genom att självreglera sin kontanthantering, samtidigt som staten bör införa incitament som gör det mer attraktivt för handeln att hantera kontanter, skriver Bankomats VD Nina Wenning.

Nu bör handeln ta samhällsansvar genom att självreglera sin kontanthantering, samtidigt som staten bör införa incitament som gör det mer attraktivt för handeln att hantera kontanter, skriver Bankomats VD Nina Wenning.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2024-07-11 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Två av tre sörmlänningar, 64 procent, tycker att det är mycket eller ganska dåligt att allt fler butiker slutar ta emot kontanter. Det visar en ny undersökning från Verian beställd av Bankomat. Motsvarande siffra var 67 procent år 2023 och 60 procent år 2022. I hela Sverige är 70 procent av befolkningen kritiska till kontantfria butiker.

Undersökningen visar tydligt att det finns en bred insikt om samhällsbehovet av kontanter. Att kontanter fungerar som betalmedel är viktigt både för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap.

Vi lever dock i en verklighet där efterfrågan på kontanter stadigt minskar, och då minskar även de ekonomiska incitamenten för kommersiella aktörer att hantera kontanter. Det har lett till att många företag som erbjuder kontanttjänster har dragit ner på eller upphört med sin verksamhet.

Om man tittar på handeln specifikt så påverkas handlare av att det i dag bara finns ett värdebolag i Sverige. Den minskade värdehanteringen har gjort det både dyrare och krångligare för handeln att få tag på växelpengar och att lämna in dagskassor. Därför har också många handlare slutat att ta emot kontant betalning.

I mars 2023 föreslog en statlig utredning att det bör införas en lag om att människor ska ha rätt att betala kontant för receptbelagda mediciner. I januari i år tillsatte regeringen en ny utredning om möjligheten att betala med kontanter. Utredaren Dennis Dioukarev ska redovisa uppdraget i december 2024.

Vi på Bankomat tycker det är rimligt att lagstifta om att människor ska kunna betala kontant för vissa livsnödvändiga varor. Men att tvinga alla handlare att ta emot kontanter är inte en bra lösning, då många handlare redan i dag kämpar med sin lönsamhet.

Lösningen är i stället att handeln tar samhällsansvar genom självreglering. Med sin djupa kunskap om handlarnas vardag skulle branschorganisationen Svensk Handel kunna ta fram kloka riktlinjer för vilken kontantservice medlemmarna ska erbjuda konsumenterna. Det vore betydligt bättre än ett mer trubbigt lagkrav utformat av beslutsfattare som inte har samma kunskap om branschen.

Men staten har också ett stort ansvar. Kontanthanteringen är samhällsviktig, och det är i grunden statens ansvar att se till att den fungerar. Staten bör därför införa incitament som gör det mer attraktivt för handeln att ta emot kontanter.

Dennis Dioukarev har nu möjlighet att lägga fram sådana förslag i sin utredning. De sörmlänningar som är kritiska till kontantfria butiker kan i det sammanhanget gärna göra sina röster hörda.

Nina Wenning, Bankomats VD