Hög svansföring av Gnestas kommunledning

Debatt 18 januari 2022 05:26
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Till att börja med vill vi från Vänsterpartiet tacka Johan Rocklind (S) för hans snart 12 år som kommunalråd. Vi förstår att det varit slitsamt och att kommunstyrelsen ordförande långtifrån ensam är ansvarig för de misstag och brister som vi som opposition ofta har kritiserat de senaste åren. 

Samtidigt måste vi nyansera det beröm som kommunstyrelsens vice ordförande Anna Ekström (M) passar på att ge den styrande koalitionen i en intervju i SN den 10 januari, apropå Rocklinds besked att han lämnar sin post efter valet.
När Ekström tittar tillbaka på drygt sju års samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna ser hon ”en bra bostadsbyggnation och ett intensivt arbete med skolfrågan.” Svansföringen är förvånansvärt hög med tanke på att det sedan en tid råder byggstopp i stora delar av kommunen, då Moderaterna och Socialdemokraternas inte tagit i beaktande att infrastruktur för att kunna växa måste finnas på plats. I sina fina visioner för Gnestas expansion har de inte tagit höjd för att om befolkningen ökar måste vattenförsörjningen och avloppshantering byggas ut, vilket nu får stora konsekvenser inte minst ekonomiskt.
 

Anna Ekström lyfter också fram skolan som ett område där stora förändringar skett. Vi undrar när dessa i så fall ska bära frukt? Den bästa rankingen som Gnesta fått i Lärarförbundets ”Bästa skolkommun” var plats 200, vilket var år 2015 när resultaten baserats på 2014 års skolår. I de tre senaste undersökningarna har kommunen placerat sig bland de fyra i botten. De senaste åren har antalet anställda minskat och i årets budget finns nya dolda besparingskrav på flera miljoner på skolan.
 

Inför höstens val tror vi att många väljare kommer att fråga sig hur väl samarbetet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna egentligen fungerat. Vi i Vänsterpartiet kommer att jobba för att investera mer i skolan och ta bort minutjakten inom hemtjänsten. Vi vill jobba förebyggande med barn och unga, stärka elevhälsan och anställa fältassistenter som kan arbeta i nära kontakt med skola, socialtjänst och fritidsgård. Förebyggande arbete är nyckeln till ökad trygghet och att undvika flera kostsamma HVB-placeringar och andra sena insatser, så att mer pengar frigörs till välfärden.

Vi vill även stärka VA-enheten för att minska sårbarheten i organisationen, arbeta långsiktigt och minska beroendet av dyra konsulttjänster. Nu när Johan Rocklind ändå tackar för sig kan det också vara ett bra tillfälle att göra som Vänsterpartiet länge förespråkat och minska antalet kommunalråd i Gnesta kommun.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa