Hög tid att värna Sörmlands småföretagare

Debatt 4 augusti 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rysslands invasion av Ukraina, pandemin och vinterns energikris har på kort tid gjort det betydligt dyrare att leva. För att få bukt med inflationen höjde Riksbanken nyligen styrräntan till 0,75 procent, vilket är den högsta höjningen på 22 år. Det oroliga omvärldsläget påverkar även Sörmlands näringsliv. Med stigande energipriser och omkostnader är det skarpt läge för många företagare just nu. Det är oroväckande, eftersom fyra av fem nya jobb skapas av små och medelstora företag. 

 

Samtidigt visar en ny kartläggning som vi på Visma Spcs har genomfört att var tredje småföretagare, 34 procent, planerar att avveckla sin verksamhet när det är dags för pension. För Södermanland skulle det innebära att åtminstone 6 000 av länets 18 800 företag med en omsättning på upp till fem miljoner kronor riskerar att försvinna. Det går alltså inte att ta välfungerande verksamheter för givna. 

 

Detta är också i hög grad en jämställdhetsfråga. Forskning från Högskolan i Jönköpingvisar att det är mer än fyra gånger så vanligt att en son tar över ett familjeföretag – men när en dotter tar över tyglarna tenderar företaget att gå bättre. Ändå förblir kvinnors entreprenörskap en enorm outnyttjad resurs: Våra kartläggningar visar att bara knappt var femte aktiebolag i Södermanland, 19 procent, drivs av en kvinna.

 

För att säkra sysselsättningen och välfärden måste det bli enklare och tryggare för länets småföretagare att såväl satsa på sina företagsidéer som att lämna över en välfungerande verksamhet. Det är också angeläget att sänka trösklarna så att fler kvinnor i Södermanland tar klivet. Tre förslag på lösningar:

1. Öka tryggheten för företagare
Företagare har betydligt sämre skyddsnät än anställda. Det skrämmer bort många som drömmer om ett eget företag. Därför behöver företagare trygghetssystem som ger samma stöd som till anställda.

2. Färre och enklare regler
Många som vill driva företag blir avskräckta av krångliga regler och krav. Enklare och färre regler skulle ge fler företagare möjlighet att få företaget att växa och därmed skapa fler arbetstillfällen.

3. Sänk kostnaderna att anställa
De höga kostnaderna förknippade med att bli arbetsgivare hindrar många småföretagare från att anställa personal.

 

Småföretagen är landets ryggrad. Ett brett och livskraftigt näringsliv är avgörande för att regionen ska vara rustad för lågkonjunktur utan att ta allvarlig skada. Nu måste Sörmlands ansvariga politiker arbeta för ett gynnsamt företagsklimat som ger alla människor som drömmer om att driva företag bästa möjliga förutsättningar.

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa