Höga avgifter hindrar elsparkcyklar i Nyköping

Debatt 16 maj 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyköping saknar ett brett utbud av delade mikromobilitetstjänster, trots att detta är något kommunen säger sig välkomna.

Mikromobilitet är en billig och utsläppsfri transportlösning som tillsammans med kollektivtrafiken kan bidra till att uppnå Nyköpings klimatmål. Förra året gjordes 20 miljoner resor på totalt 34 miljoner kilometer med delade elsparkcyklar i Sverige. Trots att delade elsparkcyklar är en självklar del av stadsbilden i många städer runt om i världen och så även i Nyköpings grannstäder, har det ännu inte etablerats på allvar i Nyköping. För att kunna etablera och utveckla mikromobilitetstjänster i staden måste kommunen skapa en miljö där företagen kan erbjuda sina tjänster på rimliga villkor.

 

En faktor som kan ha avskräckt företag från att investera i staden är de höga avgifterna som har föreslagits för elsparkcykelföretag som vill verka i staden. Avgiftsnivån är ohållbart hög och bland de högsta i Sverige. De är till och med högre än avgifterna i europeiska storstäder som Milano och Köpenhamn. För att skapa en attraktiv miljö för företag att investera i, måste kommunen skapa hållbara förutsättningar. Detta kan uppnås genom att sätta en rimlig avgiftsnivå i linje med självkostnadsprincipen för företag som är intresserade av att erbjuda icke-subventionerade mobilitetslösningar, såsom delade elsparkcyklar.

En ytterligare faktor som kan begränsa möjligheten att erbjuda mobilitetslösningar är om taket på antalet elsparkcyklar som operatörerna får vara verksamma med i staden är satt allt för lågt. Ett allt för långt tak kan begränsa förmågan att erbjuda en attraktiv tjänst till Nyköpingsborna. Det är därför viktigt att kommunen fastställer ett rimligt tak för antalet elsparkcyklar som företagen får vara verksamma med i staden.

 

För att delade mikromobilitetstjänster ska kunna etableras och utvecklas i Nyköping, behövs således rimliga, förutsägbara och rättvisa förutsättningar för de som hyr ut elsparkcyklar och andra delade mobilitetstjänster. En högre andel av invånarna som använder elsparkcyklar och andra hållbara transportlösningar skulle underlätta för Nyköping att nå sitt klimatmål, ett mål som är beroende av att utsläppen från trafiken kraftigt minskar.

Kommunen bör sträva efter att skapa en miljö där företagen kan erbjuda sina tjänster på rimliga villkor, för att attrahera företag att investera i staden och för att främja användningen av mikromobilitet såsom cyklar, elcyklar och elsparkcyklar. Delad mobilitet och mikromobilitet är här för att stanna. 

 

För att hållbara mobilitetslösningar ska kunna erbjudas i Nyköping i framtiden bör alla parter, både offentliga och privata, arbeta tillsammans för att skapa lämpliga förutsättningar för både företagen, användarna och staden.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa