Hoppas kommunpolitiken resonerar som basindustrin

Vi har förberett vindparken Långgrund i åtta år, därför kan den stå klar redan 2028 om alla tillstånd kommer på plats. Bilden på hur vindkraftparken kan se från Femörehuvud sett är kraftig beskuren.

Vi har förberett vindparken Långgrund i åtta år, därför kan den stå klar redan 2028 om alla tillstånd kommer på plats. Bilden på hur vindkraftparken kan se från Femörehuvud sett är kraftig beskuren.

Foto: Visualisering av Wind Sweden

Debatt2023-10-13 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under hösten väntas Oxelösund, Nyköping, Trosa, Söderköping och Norrköping besluta om havsbaserade vindkraftsparken Långgrund, 1,2 till 2,4 mil från respektive kommuns fastland, ska få prövas i Mark- och miljödomstolen.

Novus har undersökt hur medborgarna i berörda kommuner ser på användning av det så kallade ”kommunala vetot” när det gäller Långgrund. Svaret menar vi är viktigt, eftersom kritiska röster tenderar att höras mycket mer än de som är positiva. 

Undersökningen visar att mellan 14 och 16 procent anser att ”kommunerna bör använda sitt veto för att stoppa tillståndsprövningen”. Fem gånger så många – mellan 74 och 80 procent – anser att ”kommunerna bör låta Mark- och Miljödomstolen undersöka om vindkraftsparken kan byggas med hänsyn till människor, djur och natur i området”. Den som vill granska Novus undersökning och dess frågeformuleringar hittar den på Svea Vind Offshores webbplats.

Elpriset är ett uppenbart skäl till engagemang, förra vintern visade tydligt vad en bristsituation kan kosta hushåll och företag. Mycket talar dessvärre för att det blir ännu dyrare innan det vänder; efterfrågan på el växer snabbt i takt med att regionens industri fasar ut fossil energi genom elektrifiering. 

I en debattartikel i september skrev SKGS, den svenska basindustrins energisamarbetsorgan, att vindkraften ”… är det enda kraftslag som kan byggas ut i sådan omfattning som behövs för att möta elbehovet till år 2030”, men konstaterade samtidigt att kommuner stoppar vindkraftutbyggnaden i sådan omfattning att det hotar industrins omställning.

Långgrund kan öka eltillgången i regionen med 12,5 TWh per år, vilket med marginal överstiger Södermanlands och Östergötlands elanvändning i dag. Vi har förberett vindparken Långgrund i åtta år, därför kan den stå klar redan 2028 om alla tillstånd kommer på plats.

Kommunerna ska med andra ord besluta om möjligheten till snabb tillförsel av hållbar el under de 90 procent av årets timmar som havsbaserad vindkraft i bra vindlägen levererar el. Långgrund är just ett sådant vindläge, det är bland annat därför som området är utpekat som riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten.

I den ena vågskålen klimatnytta, lägre elpriser, 84–171 miljoner i lokal kompensation per år och regionala arbetstillfällen. I den andra vågskålen en lokalmiljö som vi och många med oss menar kommer att förbli enastående vacker, även om delar av den påverkas visuellt av vindkraftverk 1,2 till 2,4 mil från fastlandet. 

Vår ödmjuka förhoppning är att berörda kommunpolitiker ska resonera som svensk basindustri och majoriteten av de egna medborgarna och låta Långgrund prövas av Mark- och miljödomstolen.

Långgrund kan öka eltillgången i regionen med 12,5 TWh per år, vilket med marginal överstiger Södermanlands och Östergötlands elanvändning i dag, skriver Per Edström, projektledare för Vindpark Långgrund.
Långgrund kan öka eltillgången i regionen med 12,5 TWh per år, vilket med marginal överstiger Södermanlands och Östergötlands elanvändning i dag, skriver Per Edström, projektledare för Vindpark Långgrund.