Hur god är egentligen Oxelösunds beredskap?

Debatt 19 mars 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har snabbt förändrats till det sämre. Ryssland har genom angreppen på Georgien och Ukraina visat att man är beredd att frångå internationella avtal och överenskommelser och sätta in militära resurser i andra länder. 

Stycket ovan skrevs den 17 februari 2016 då Centerpartiet i Oxelösund föreslog ”att nödvändiga åtgärder genomförs i syfte att öka säkerhets- och krisberedskapen i kommunen”. Torsten Sandberg sammanställde motionen. 

 

Kriget mot Ukraina inleddes 2014 med ockupationen av Krim. Nu 2022 kom Putins massiva attack; civila dödas eller flyr, infrastruktur bombas. Tyrannen i Kreml hotar med kärnvapen och struntar i att kriget äventyrar världsekonomin, även Rysslands. 

2016 konstaterade vi att det i Ryssland pågick ”en kraftig militär upprustning, desinformation i det egna landet och utomlands samt en jakt på dem som vågar kritisera makten”. Sverige kunde påverkas vid en konflikt. Därför borde Oxelösunds kommun påbörja ett arbete för att i sin planläggning väga in också militära hot och krig. 

Ett förslag från oss var att utöka Handlingsplan för en säkrare och tryggare kommun. Hur upprätthålls viktiga samhällsfunktioner vid en långvarig avspärrning med livsmedel, bränsle och råvaror? Kanske utslagen el- och datatrafik, plus militära hot och rena krigshändelser? Vi efterlyste uppgifter om skyddsrum och evakueringsplaner, än mer aktuellt nu våren 2022.

Vi ansåg även att kommunen borde be MSB att kontrollera Oxelösunds skyddsrum. Alla måste veta vart de ska ta vägen när skyddsrum ska uppsökas. En uppmaning som står fast.

 

Frågan om livsmedel borde prioriteras, ansåg vi också (de grundläggande ändringarna av politiken måste ske på nationell nivå). Enskilda hushåll skulle till exempel kunna uppmanas att ha livsmedelsreserver för längre perioder, skrev vi.

Svaret på Centermotionen kom på fullmäktigesammanträdet den 8 juni 2016. Svaret var NEJ.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet och gjort bedömningar med utgångspunkt i motionens olika förslag. Med utgångspunkt i dessa bedömningar föreslår förvaltningen att motionen ska avslås. 

Någon grund för ”bedömningarna” gavs inte. Bara ”avslag”. Men frågan kvarstår: hur god är beredskapen i Oxelösunds kommun? 

Att kommunen nu förbereder sig för att kunna ta emot ukrainska flyktingar tillsammans med kyrkor och civilsamhälle är välkommet. Men hur ser det ut i övrigt?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa