I Gnesta görs för lite för klimatet

För att minska utsläppen i den takt som krävs måste alla dra sitt strå till stacken, även små kommuner som Gnesta. Tyvärr görs alltför lite i dag, skriver Per Sicking (V) och Lena Staaf (V) med flera.

För att minska utsläppen i den takt som krävs måste alla dra sitt strå till stacken, även små kommuner som Gnesta. Tyvärr görs alltför lite i dag, skriver Per Sicking (V) och Lena Staaf (V) med flera.

Foto: Olof Jonmyren

Debatt2024-05-16 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den globala uppvärmningen är en av de frågor som oroar det svenska folket mest. Allt fler upplever effekterna av ett förändrat klimat. 65 procent av svenskarna anser att klimatförändringarna påverkar deras liv redan i dag, enligt Klimatbarometern. Hela 70 procent menar att politikerna borde göra mycket mer för att begränsa klimatförändringarna.

Runt om i landet engagerar sig vanliga medborgare för att driva på omställningen. I Gnesta har gruppen Rebellmammorna arrangerat flera fredliga manifestationer för att uppmärksamma klimatkrisen. Många människor anstränger sig idag för att leva så hållbart som möjligt. Samtidigt är omställningen till ett hållbart samhälle inte möjlig att genomföra utan kraftfulla politiska beslut.

För att minska utsläppen i den takt som krävs måste alla dra sitt strå till stacken, även små kommuner som Gnesta. Tyvärr görs alltför lite i dag. En utlovad revidering av kommunens miljö- och hållbarhetsplan har gång på gång skjutits på framtiden, och klimatfrågan lyser med sin frånvaro i kommunens framtidsplan. När kommunens miljöstrateg slutade förra året tillsattes inte tjänsten på nytt av ekonomiska skäl. Samtidigt ägnas för lite uppmärksamhet åt den nödvändiga anpassningen av samhället till klimatförändringarna – trots att Gnesta löper allt högre risk att drabbas av extremväder, torka och översvämningar i framtiden.

Tyvärr har även klimatrelaterade förslag från oppositionen i Gnesta röstats ner av de styrande partierna. Socialdemokraterna och Moderaterna har till exempel sagt nej till förslag som syftar till att främja nybyggnation i trä, trots att byggsektorn är en av de största källorna till klimatpåverkande utsläpp. De har också avvisat förslag om att utreda minskad klimatpåverkan från skolmaten. Detta trots att erfarenheter och studier från skolor runt om i landet visar att det är fullt möjligt att minska kostens klimatpåverkan utan att det leder till vare sig ökade kostnader eller minskad aptit bland skolbarnen.

Det finns ingen förutbestämd plan för hur det hållbara samhället ska se ut – det är något vi måste bygga tillsammans, både medborgare och politiker, i demokratisk anda. Om Moderaterna och Socialdemokraterna har egna idéer om hur Gnesta kan bidra till klimatomställningen så är det hög tid att presentera dem. Klimatkrisen blir alltmer akut och måste lyftas upp på den politiska dagordningen. Det förtjänar både våra klimatengagerade medborgare och den uppväxande generationen.