Invandrare sorteras bort på arbetsmarknaden

Debatt 26 september 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Valet är över denna gång. Många frågor har debatterats. En fråga som figurerat är minskat bidrag och mer satsning på arbete särskilt för gruppen med utpräglade tendensen till bidragsutnyttjande.  Politikerna vet hur betungade arbetslösheten är för människor som är utsatta samt hur den tär på samhällsresurserna.

Gällande människor som återkommer i arbetslöshetsstatistiken finner vi gruppen utrikesfödda. Denna grupp är bredd och består av individer från olika länder. Arbetslösheten för denna grupp utgjorde nästan 20 procent år 2021. Motsvarande statistik för gruppen inrikesfödda var nästan 6 procent under samma period.  En djupdykning visar också att bland utrikesfödda är arbetslösheten större för personer från Afrika och lägre för personer födda i Europa, Sydamerika, och Nordamerika.

 

I en rapport om vardagsdiskriminering och rasism i Sverige från 2002, framtagen av Integrationsverket, lyfts flera orsaker till varför utrikesfödda misslyckas med att få arbete. Lösningen på problemet för gruppen utrikesfödda kräver insikt om orsakerna. Skolan ger en bra förutsättning för en god framtid i Sverige. Vi vet sen tidigare att skolan i Sverige är segregerad. Överlag går invandrarbarn i offentliga skolor och bor i segregerade områden. Det finns en tendens att barn med svenska föräldrar söker sig till friskolor, i sökandet efter en bra skolatmosfär, studiero och större lärartäthet. De ofullständiga betygen bland gruppen utrikesfödda kan ha sin grund i detta. Att ha en skola som domineras av invandrarbarn bidrar inte till bättre kunskaper i svenska, inte heller ökad kännedom om majoritetskulturen. 

Politikerna har i valrörelsen pratat mindre om diskrimineringen som råder på arbetsmarknaden. Rent allmänt nedvärderas invandrares kompetens av arbetsgivaren. Vissa arbetsgivare, medvetet eller omedvetet, håller denna grupp människor maktlösa och i nedvärderade positioner. Här kan orsakerna vara många, exempelvis möjligheten att kunna värdera kompetensen förutsättningslöst. Därför kan Sverige ha de mest högutbildade taxiförarna i västvärlden.

 

Att lyckas med att få anställning i Sverige förutsätter att man har ett socialt nätverk. På en plats där arbetstillfällen lätt går till släktingar och vänner, misslyckas invandrarna ofta att få arbete.När man tittar på maktstrukturen i kommuner eller företag upptäcker man snart en välutbyggd hierarki av vita män. Denna könsbaserade dominans i organisationer styr också vilka som bestämmer vid anställningar. Det är inte uteslutet att det där finns människor med både fördomar och stereotyper om andra människor. Bortsorteringen kan ske här. Kravet för självförsörjning i samhället är befogat, men förutsätter att alla ges en ärlig chans.


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Läs mer!

Ledare: Kommunekonomin har att tåla tacklingar

Kommunekonomin har att tåla tacklingar

Insändare: Ska samhällets olycksbarn skylla sig själva

Ska samhällets olycksbarn skylla sig själva
Visa fler
Ämnen du kan följa