Investeringar i välfärd är bra för alla

Debatt 5 oktober 2020 05:24
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett samhälle som ger upp tanken på att vara bra för alla, är snart inte bra för någon. Vår välfärd är en grundsten i det samhälle som vi tillsammans har skapat och det är i vårt gemensamma som vi nu behöver investera. 

Coronakrisen har påverkat många människors liv, hälsa och ekonomi, men också slagit brett mot hela samhället. Under våren gjorde svensk sjukvård och omsorg enorma insatser för att rädda liv och lindra smärta. Nu är det samhällets tur att göra stora insatser för att säkra att alla invånare har tillgång till en god vård och omsorg och att personalen i verksamheterna ges goda arbetsvillkor och fler kollegor.

 

Nu lägger regeringen och samarbetspartierna fram sin budget på riksdagens bord. För Miljöpartiet har en av prioriteringarna varit att ge välfärden i hela Sverige de medel som behövs för att den som behöver ta del av vård och omsorg alltid ska kunna göra det. Utöver generella statsbidrag för vi en historisk satsning på äldreomsorgen och pengar till regionerna för att kunna ge den vård som skjutits upp under coronapandemin.

Sveriges äldre förtjänar en trygg ålderdom, och personalen i omsorgen måste få bättre arbetsvillkor. Genom satsningarna i höstbudgeten ser vi till att svensk äldreomsorg får bättre förutsättningar att både ge en god och trygg ålderdom för våra äldre, och fler kollegor och bättre villkor till dem som arbetar i den.

Även sjukvården har gjort ovärderliga insatser under pandemin. I rekordfart ställde vården om, och det arbete som gjordes av vårdpersonal i hela landet räddade många liv. Det har dock inneburit att mycket planerad vård har fått skjutas på framtiden. När vården behöver hantera det ökade vårdbehovet krävs mer resurser för att människor inte ska komma i kläm. Med satsningarna i regeringens höstbudget finns nu pengar för det.

 

Precis som Sverige står Sörmland inför nya utmaningar och förutsättningar som har kommit i pandemins spår. En våra viktigaste uppgifter nu är att säkra välfärden för alla som bor här. Det ger regeringens besked förutsättningar för. Nyköpings och Oxelösunds kommuner kommer att tilldelas 37,7 respektive 9,4 miljoner kronor till den kommunala äldreomsorgen. Regionen får strax över 115 miljoner kronor för att säkra tillgången till vård.

Det här är pengar som kommer göra skillnad. Välfärden ska finnas när du behöver den.

Ämnen du kan följa