Investeringarna i det fossilfria behöver öka

Fossilfria investeringar görs nu för att öka företagens konkurrenskraft och Sverige har därför möjlighet att inspirera andra länder och därigenom påskynda den globala omställningen, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

Fossilfria investeringar görs nu för att öka företagens konkurrenskraft och Sverige har därför möjlighet att inspirera andra länder och därigenom påskynda den globala omställningen, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2022-04-11 05:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige behöver bli oberoende av fossila bränslen av såväl klimatskäl som av säkerhetsskäl. Därför krävs nu stora privata investeringar i industrins omställning och staten kan vara med och stötta företag utan att det påverkar statskassan negativt. Tvärtom stärks exportindustrin och statskassan av att fler företag ökar sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria.

Vi befinner oss i början av en grön industriell revolution med bland annat utveckling av fossilfritt järn och stål, batterifabriker i jätteformat, laddinfrastruktur som snabbt ska byggas ut och en omställning till bioraffinaderier.

Fossilfritt Sverige har, i nära dialog med företag inom industrin och aktörer inom finanssektorn, tagit fram en finansieringsstrategi som visar hur staten kan bidra till finansieringen av omställningen.  

Det finns i dag ett överskott av kapital på marknaden som vill investera grönt men det som saknas är riskvillighet. Statens primära uppgift blir därför inte att med skattepengar stötta olika företag, utan i stället att minska risken för det privata kapitalet. Det görs i första hand genom att säkerställa en snabb utbyggnad av infrastrukturen av el, vätgas, vägar och järnvägar något som bland annat kräver snabbare tillståndsprocesser. Den andra viktiga uppgiften är att införa marknadsstimulerande klimatpolitik, där handeln med utsläppsrätter och reduktionsplikten är två bra exempel på åtgärder som skapar marknader för fossilfria produkter. Ett tredje uppdrag handlar om att minska risker som bland annat beror på olika marknadsmisslyckanden.

För många företag som befinner sig i tidiga skeden behövs stöd innan det privata kapitalet blir intresserat av att komma in. Det förekommer också en viss beröringsskräck från flera finansaktörer att vara med och finansiera transformationen till fossilfritt hos företag som idag har stora utsläpp eftersom det påverkar finansiärernas egna redovisade klimatpåverkan.  

Fossilfritt Sverige föreslår därför att regeringen inrättar ett antal nya tjänster för att minska risken för privat kapital att finansiera omställningen. Bland annat:

Ge ut omställningslån till projekt eller företag i tidiga skeden med relativt hög risk och långa tidsperspektiv.   

Starta ett antal nischade investeringsfonder som genom sina investeringar sätter en kvalitetsstämpel som underlättar för det privata kapitalet att bidra. 

Inför en tjänst som guidar företag och finansiärer rätt inom de svenska och europeiska stödsystemen. 

Fossilfria investeringar görs nu för att öka företagens konkurrenskraft och Sverige har därför möjlighet att inspirera andra länder och därigenom påskynda den globala omställningen. 

Klimatpolitik har på många sätt blivit näringspolitik.