Jämställd sponsring ger samhällsnytta

Debatt 5 november 2019 06:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En färsk rapport från revisionsbyrån EY visar att svensk elitdamfotboll bidrar starkt till att bygga samhällsnytta. EY har uppskattat värdet av klubbarnas bidrag inom områdena hälsa och välbefinnande, inkludering och genom ideella insatser till nästan 98 miljoner kronor. Det utgör hela 54 procent av Obos Damallsvenskans totala omsättning.

Damfotbollen gör bevisligen stor nytta för både samhälle och människor. Ändå är de resurser som satsas på flickor i idrott försvinnande små i jämförelse.

Totalt bidrar sponsorer med 2,9 miljarder kronor till lokala eller regionala idrottsföreningar varje år. Jämnt fördelat på antalet idrottsföreningar i landet, innebär det att Södermanlands föreningar får cirka 100 miljoner kronor i stöd årligen. Endast 20 miljoner av detta – 20 procent – går till damidrott.

Snedfördelningen får konsekvenser inte bara för de idrottsliga framgångarna, utan också för flickors hälsa. En studie från 2017 visar att endast 22 procent av flickorna i Sverige når upp till Världshälsoorganisationens rekommenderade mål om 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Av pojkarna är det 44 procent – dubbelt så många.

Näringslivet är en viktig idrottsfinansiär och har därför stora möjligheter att påverka vem som får bäst förutsättningar att ägna sig åt idrott. Mer pengar betyder fler halltider, bättre tränare och utrustning – och i längden fler förebilder att ta efter.

Snedfördelningen av sponsorpengar beror till viss del på att förlegade skatteregler missgynnar damidrotten. Därmed har våra politiker ett ansvar att se över hur reglerna kan moderniseras, så att folkhälsan inte förblir en jämställdhetsfråga.

Ansvar ligger också hos företagen att se bortom exponering. EY:s rapport visar att pengar till damfotbollen utgör ett mycket stort bidrag till samhället. Att ta ställning för ökad jämställdhet genererar också affärsnytta; fler vill jobba hos, handla av eller samarbeta med företag som tar samhällsansvar.
  
Obos ser detta som dubbelt värdeskapande med tydlig koppling till affären och sponsrar därför svensk damelitfotboll med 40 miljoner kronor över en femårsperiod.

Människor ska kunna ägna sig åt idrott på lika villkor oavsett var man bor. En mer jämställd fördelning av sponsorpengar kan göra stor skillnad för flickors hälsa. Nu hoppas vi att fler företag i Södermanland tar vara på den möjlighet som finns i att våga stå upp för ett mer jämställt Sverige.

Ämnen du kan följa