Kan Energimyndigheten garantera att elen räcker?

Är vår beredskap god? Har vi tillräckligt med elproduktion i Sverige för att klara framtidens behov? Har Energimyndigheten svaret? skriver Lars Waern i ett öppet brev.

Är vår beredskap god? Har vi tillräckligt med elproduktion i Sverige för att klara framtidens behov? Har Energimyndigheten svaret? skriver Lars Waern i ett öppet brev.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2021-04-06 05:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Öppet brev till Energimyndigheten om svensk elproduktion.

Länsstyrelsen, kommunen och regeringen är kanske också berörda i en beslutandeprocess. En tillräcklig tillgång på elförsörjning för hushåll och industri är nödvändig. Dagligdags läser vi i vårt område om alternativa lösningar att transportera el till SSAB i Oxelösund i framtiden. Men ingen talar om var elen som ska åka i ledningarna ska produceras! 

Det är ju bra att de största industrierna tar sitt ansvar i klimattänket. SSAB säger att företaget behöver lika mycket el som det nu använder plus lika mycket som det går åt i Nyköpings och Oxelösunds kommuner tillsammans. Det är mycket det! Var kommer den elproduktionen ifrån? 

Samtidigt läser vi om att laddstolpar ska byggas för elbilarna. Var produceras den elen?  Var finns elen för de utbyggda snabbtågen? 

I media får vi också reda på att SSAB i Luleå gör likadant som SSAB i Oxelösund. Mycket el går det åt där också, men var produceras den? Ett nytt stålverk planeras inom något år i Boden. Elbehovet där kommer att bli enormt! Var produceras den elen? Industrier för batteritillverkning planeras i Eskilstuna. Mycket el behövs där också. Var kommer den ifrån? Frågorna är många men svaren få!

Vissa företag/industrier i södra Sverige har tvingats stänga av sin verksamhet under senare tid på grund av elbrist.

Miljöministern, tillika vice statsminister, har framhållit att Sverige producerar så mycket el att vi har möjlighet att exportera. Rätt men fel! Samtidigt som Sverige exporterar så importerar vi från Norge. Dessutom är det redovisningar på årsbasis och tar inte hänsyn till köldperioder eller det vindstilla, solfattiga eller vattenfattiga under viktiga perioder.

Slutsatsen är då att det inte kommer att produceras så mycket el i Sverige som efterfrågan kommer att bli. Om inget drastiskt och positivt beslutas i närtid, nu. Vad händer om gränserna stängs – vid kris och krig? Vem/vilken beslutsfattare/myndighet tar ledartröjan för att se till att det kommer att finnas tillräckligt med el för hushåll och industri i framtiden, 2025 och framåt?

Frågorna diskuterades redan före millennieskiftet, då alla de mest väsentliga funktionerna för Sveriges utveckling var på tapeten och åtgärdades. Då var det Överstyrelsen för Civil Beredskap (ÖCB) och Försvarsmakten (FM) som hade ledartröjan tillsammans med länsstyrelser, kommuner och landsting. Vem tar ledartröjan nu? 

Har Energimyndigheten ansvar för att som myndighet bedöma om svensk elproduktion klarar ett kraftigt ökat behov och kan snabbt ställa om vid omfattande störningar i vårt närområde? Om så, är vår beredskap god? 

Om inte, vilken myndighet har det ansvaret, eller är det något för regering och riksdag att gissa? Svenska Kraftnät har ju ansvaret för transmissionsnäten som också måste hålla för de behov som kommer att finnas i framtiden.

Lycka till, men åtgärder behövs nu. Inga långbänkar!