KD tar strid för nationellt "Vildsvinspaket"

Visst kan det vara trevligt att ta en tur i skymningen efter en fin sommardag och se en herrklubb med ståtliga dovhjortar som står ute på en åker och betar.

Debatt 21 juli 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eller att se en graciös kronhjortshind med kalv som med vaksamma blickar står i skogskanten och äter, men myntet har också en annan sida. 

 

Tyvärr är klövviltstammar, främst vildsvin och dovhjort, för höga på många ställen i landet. Detta inte minst i Sörmland där dovviltsstammarna i vissa områden gör stor skada. Lantbrukare beskriver att de har svårt att fortsätta driva släktgårdar vidare. Gräset, som djuren ska ha som vinterfoder, betas ner till bara jordsvålen vilket omöjliggör en höskörd. Vildsvin vänder upp och ner på både vallar och spannmål. 

 

Höga viltstammar kan vara en rikedom men de måste hållas balanserade. Kristdemokraterna vill därför att fler redskap ska användas för att få ner de höga viltstammarna och avsätter 50 miljoner kronor till detta i vår budget ”Insatser mot överetablerade viltstammar”. Men S/MP-regeringen har, trots år av väntan och stora påtryckningar, inte möjliggjort ett av de viktigare redskapen – den småskaliga försäljningen av vildsvinskött. Före sommaren ryktades det om att en lagändring som gör detta möjligt skulle träda i kraft vid årsskiftet, men med Löfven III-regeringen vet vi inte om det blir så. 

 

För Kristdemokraterna är det självklart att det klimatsmarta och närproducerade viltköttet ska ut på middagstallrikarna. I vårt ”Vildsvinspaket” tar vi därför bort hinder som idag gör det svårt för jägarna att sälja viltkött. Kravet på att vildsvinsköttet ska gå via en vilthanteringsanläggning bör slopas men det ska fortsatt vara tydligt spårbart varifrån viltet kommer. Krav på trikintest ska också vara kvar, men staten ska stå för kostnaden. Vi föreslår också att jägare ska kunna sälja viltkött för ett belopp upp till 45 000 kronor per år skattefritt. Detta vore en bra morot för att öka jakten. Vi ser också positivt på fler tekniska hjälpmedel såsom drönare.

 

Vi vill också stödja lantbrukarna. I dag går det att söka stöd för att stängsla in hagar till skydd mot rovdjur. Men det saknad stöd för att stängsla odlingar mot klövvilt. Nu råder krisläge och lantbruk riskerar att gå under pga skador från vildsvin och dovvilt. Det behövs därför ett statligt stöd också för skydd mot klövvilt i sådana län som Sörmland där trycket är särskilt hårt.

Ämnen du kan följa