Klimatförändringarna är hotet, inte omställningen

Tyvärr finns det populistiska krafter som försöker låtsas att klimatomställningen är ett större hot mot oss än klimatförändringarna, skriver Linus Lakso (MP) och Maria Carlén Lindwall (MP).

Tyvärr finns det populistiska krafter som försöker låtsas att klimatomställningen är ett större hot mot oss än klimatförändringarna, skriver Linus Lakso (MP) och Maria Carlén Lindwall (MP).

Foto: Erik Simander/TT

Debatt2024-06-04 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De senaste åren har EU tagit stora kliv framåt på klimatområdet. Klimatmålen till 2030 har skärpts, liksom de verktyg som ska ta oss dit. Inte minst gäller det EU:s utsläppshandel, som bl a träffar industrier och kraftverk inom EU, och de ”klimattullar” som ska skapa en schysst spelplan gentemot företag utanför EU.

För Sverige är det goda nyheter. Då Sverige var tidigt ute i klimatpolitiken har vi nu företag som ligger långt framme, samtidigt som vi är bortskämda med naturresurser som förnybara energikällor och biobaserade råvaror som kan ersätta fossila. När EU höjer takten står alltså svenska företag redo med klimatsmarta lösningar.

Nu är det dags att ta nästa steg. Efter valet ska det nyvalda EU-parlamentet ta ställning till ett nytt klimatmål för 2040. För oss gröna är det självklart att det målet måste ligga i linje med vad vetenskapen rekommenderar, samtidigt som EU tar sin rättvisa andel av det globala ansvaret. 

Mål i sig är dock inte mycket värda om de inte också följs av åtgärder. Flera av dessa är medlemsstaternas ansvar, men EU har också en viktig roll. Här är förstås utsläppshandeln central, men det är också viktigt att hela EU:s budget måste klimatsäkras så att inga pengar ska gå till klimatskadlig verksamhet. Detta gäller inte minst jordbrukspolitiken, som borde ställas om för att gynna ett mer miljö- och djurvänligt jordbruk.

När EU ställer om skapas nya, framtidssäkra jobb, men det försvinner samtidigt jobb i fossila verksamheter. I motsats till alla de omställningar vårt samhälle redan gått igenom – och kommit ut starkare på andra sidan – innebär det klimatnödläge vi befinner oss i att vi tyvärr inte har tid att skynda långsamt. För att människor inte ska komma i kläm behöver omställningen ske på ett rättvist sätt. EU behöver fortsätta på den inslagna vägen där intäkter från bl a utsläppshandeln kan användas för att stötta personer som påverkas särskilt av omställningen, t ex med vidareutbildning till nytt jobb eller ekonomiskt stöd.

Tyvärr finns det populistiska krafter som försöker låtsas att klimatomställningen är ett större hot mot oss än klimatförändringarna. Det gör det viktigare än någonsin att rösta in många gröna motkrafter i EU-parlamentet. Vi vet att klimatomställningen inte behöver bli ett hot om vi gör den på rätt sätt. Vi kan föra en politik som tar vara på de möjligheter som omställningen ger, för våra företag och våra samhällen, samtidigt som vi ser till att ingen hamnar i sticket. Klimatförändringarna kan vi däremot inte göra på rätt sätt, utan de kommer att drabba oss alla och redan utsatta människor hårdast.