Kommunerna bör följa regeringens plan

Prioriterar regeringen vindkraftsparken Långgrund bör kommunerna acceptera detta, även om det vore trevligare med fri havshorisont, skriver Maria Arman (MP) med flera. Bilden är en (kraftigt beskuren) visualisering gjord av företaget Svea Vind Offshore.

Prioriterar regeringen vindkraftsparken Långgrund bör kommunerna acceptera detta, även om det vore trevligare med fri havshorisont, skriver Maria Arman (MP) med flera. Bilden är en (kraftigt beskuren) visualisering gjord av företaget Svea Vind Offshore.

Foto: Visualisering, av Svea Vind Offshore

Debatt2023-03-24 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om Svea Vind Offshore inte kan visa att projektets påverkan på biologisk mångfald ligger inom ramen för vad Naturvårdsverket bedömer kan accepteras, bör det självfallet stoppas. Tjänstemännen i Trosa kommun, Naturvårdsverket och, enligt SN 17 mars, även Nyköpings kommun, förefaller dock mena att projektets landskapspåverkan i form av ändrad havshorisont är tillräckligt skäl för att avvisa projektet, även om övrig påverkan kan godtas. 

Havshorisonten i den yttre delen av kommunens skärgårdsområde på stränder med fri sikt mot havet kommer givetvis att förändras. Vindkraftverken är troligen också synliga från delar av bebyggda stränder vid god sikt. Ljusfenomen vid horisonten kommer att vara synliga nattetid inom ett större område. De flesta av de berörda kommunernas innevånare kommer inte att kunna notera landskapsförändringen annat än vid enstaka tillfällen, men för kanske några hundra kommer det att ske dagligen. Projektet orsakar inga begränsningar av rörligt friluftsliv, annat än för seglare på kryss utomskärs, men känslan av vistelse i miljö som är opåverkad av det moderna samhället uteblir när man vistas där anläggningen syns. Om dessa omständigheter är tillräckligt skäl för att stoppa projektet går inte att bedöma objektivt. 

Det finns emellertid planer för vindkraftparker till havs som med marginal överstiger det behov av utbyggnad som förutses. Liknande problematik med visuell påverkan finns för flera av dessa. Därför bör regeringen utarbeta en långsiktig plan för vindkraftutbyggnaden och väga in hänsyn till landskapspåverkan vid prioriteringen av projekten. Nyköpings kommun avvaktar, enligt SN 17 mars, den statliga utredningen om havsbaserad vindkraft, innan man tar slutgiltig ställning till projektet. Så bör även övriga kommuner agera. Prioriterar regeringen Långgrund bör kommunerna acceptera detta, även om det vore trevligare med fri havshorisont.

Fullt utbyggd ger anläggningen minst dubbelt så mycket elenergi som Sörmland kan behöva långsiktigt. Detta är inget argument för att begränsa projektet, om det prioriteras i regeringens plan. Klimatomställningen får inte hindras av bypolitik och elproduktionen måste ökas snabbt.

Lokalt anser vi att de pengar regeringen utlovat till kommuner som tillåter havsbaserad vindkraft, skall kopplas till elproduktionen i vindparken samt ge kompensation till de fastighetsägare som får havsutsikten från tomtområdet påtagligt förändrad.